Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Kazakstan och Kirgizistan.

Till ambassadens uppgifter hör att:

Bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp och utveckla Finlands och Kazakstans goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.