Kazachstan: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

  • Innehavare av diplomatpass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Intyg för statslös person (Stateless Person Certificate)
  • Intyg för returresa, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Kazakhstan