Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Myndigheter av Kazakstan kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg av de lokala myndigheterna i Kazakstan.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 108 Kb) (Öppnar nytt fönster)

I Kazakstan beställs födelseattest och äktenskapsbevis direkt från den myndighet som ärendet gäller. Du kan anhålla om beviset själv eller skriva en fullmakt åt en annan person som anhåller om beviset för dig. Om du behöver beviset för en annan myndighet måste du kontakta ambassaden som hjälper dig att sköta ärendet.

Den ort där du föddes eller gifte dig förvaltar bevisen och bevarar originalen. Du kan få kopior på bevisen. Du kan bli tvungen att betala en avgift i samband med beställningen. Beakta att myndigheterna huvudsakligen fungerar på ryska. Det är ovanligt att de kan betjäna på engelska.

Läs mer:

Födelseattest (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Äktenskapsbevis (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Utrikesministeriet kan hjälpa till med få intyget av kazakstanska myndigheterna. Gör en anhållan i utrikesministeriets e-tjänst. Utrikesministeriet tar ut en expeditionsavgift på 100 euro per anhållan. Om du behöver mer information, besök utrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller skicka e-post till [email protected].

Adressuppgifter

Du kan anhålla om adressuppgifter genom en elektronisk tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) på webben. Du kan göra det själv eller skriva en fullmakt åt en annan person som anhåller om uppgifterna för dig. Myndigheterna kan uppbära en avgift för att lämna ut adressuppgifter.

Om du behöver beviset för en annan myndighet måste du kontakta utrikesministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som hjälper dig att sköta ärendet.