Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Pass

140 70 000 KZT

Snabbpass

160 80 000 KZT

Tillfälligt pass

175 87 500 KZT

Laissez Passer resedokument

140 70 000 KZT

Emergency Travel Document ETD

140 70 000 KZT

Tillfälligt främlingspass

45 22 500 KZT

Identitetskort

90 45 000 KZT

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 29 000 KZT

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Schengenvisum

80 40 000 KZT

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 20 000 KZT

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 17 500 KZT

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KZT

Omprövningsbegäran

170 85 000 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 260 000 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 235 000 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 345 000 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 245 000 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 305 000 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 205 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 240 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 175 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare

690 345 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 245 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 305 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 205 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 345 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 245 000 KZT

Uppehållstillstånd för studier

450 225 000 KZT

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 175 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 135 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 120 000 KZT

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Medborgarskapsanmälan

200 100 000 KZT

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 75 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 50 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 40 000 KZT

Befrielsenansökan

590 295 000 KZT

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 50 000 KZT

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Intyg av notarius publicus

30 15 000 KZT

Offentligt köpvittne

160 80 000 KZT

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 20 000 KZT

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 15 000 KZT