Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Pass

235 116 000 KZT

Snabbpass

255 126 000 KZT

Tillfälligt pass

270 133 000 KZT

Laissez Passer resedokument

235 116 000 KZT

En provisorisk EU-resehandling

255 126 000 KZT

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 116 000 KZT

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 116 000 KZT

Identitetskort

60 30 000 KZT

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 40 000 KZT

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 35 000 KZT

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 25 000 KZT

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 15 000 KZT

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Schengenvisum

80 40 000 KZT

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 20 000 KZT

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 17 000 KZT

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 35 000 KZT

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 59 000 KZT

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 30 000 KZT

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 KZT

Omprövningsbegäran

255 126 000 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 257 000 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 232 000 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 365 000 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 267 000 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 237 000 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 188 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 237 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 198 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare

690 341 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 242 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 237 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 188 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 365 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 267 000 KZT

Uppehållstillstånd för studier

450 222 000 KZT

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 173 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 133 000 KZT

D-visum, papperansökan

120 59 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 119 000 KZT

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 47 000 KZT

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Medborgarskapsanmälan

220 109 000 KZT

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 74 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 49 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 40 000 KZT

Befrielsenansökan

690 341 000 KZT

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 49 000 KZT

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 30 000 KZT

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 25 000 KZT

Offentligt köpvittne

160 79 000 KZT

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 20 000 KZT

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 74 000 KZT

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 22 000 KZT