Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Pass

175 86 000 KZT

Snabbpass

195 96 000 KZT

Tillfälligt pass

210 103 000 KZT

Laissez Passer resedokument

175 86 000 KZT

Emergency Travel Document ETD

195 96 000 KZT

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 86 000 KZT

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 86 000 KZT

Identitetskort

96 47 000 KZT

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 31 000 KZT

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 15 000 KZT

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Schengenvisum

80 39 000 KZT

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 20 000 KZT

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 17 000 KZT

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 59 000 KZT

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 KZT

Omprövningsbegäran

170 84 000 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 256 000 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 231 000 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 364 000 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 241 000 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 236 000 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 187 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 236 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 172 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare

690 339 000 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 241 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 236 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 187 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 364 000 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 241 000 KZT

Uppehållstillstånd för studier

450 221 000 KZT

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 172 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 133 000 KZT

D-visum, papperansökan

120 59 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 118 000 KZT

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 47 000 KZT

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Medborgarskapsanmälan

220 108 000 KZT

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 74 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 49 000 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 39 000 KZT

Befrielsenansökan

690 339 000 KZT

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 49 000 KZT

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Intyg av notarius publicus

30 15 000 KZT

Offentligt köpvittne

160 79 000 KZT

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 20 000 KZT

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 15 000 KZT