Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Pass

140 72 500 KZT

Snabbpass

160 82 900 KZT

Tillfälligt pass

175 90 700 KZT

Laissez Passer resedokument

140 72 500 KZT

Emergency Travel Document ETD

140 72 500 KZT

Tillfälligt främlingspass

45 23 300 KZT

Identitetskort

90 46 600 KZT

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 30 100 KZT

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 15 500 KZT

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Schengenvisum

80 41 500 KZT

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 20 700 KZT

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 18 100 KZT

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KZT

Omprövningsbegäran

170 88 100 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 269 400 KZT

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 243 500 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 357 500 KZT

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 253 900 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 316 100 KZT

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 212 400 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 248 700 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 181 400 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare

690 357 500 KZT

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 253 900 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 316 100 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 212 400 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 357 500 KZT

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 253 900 KZT

Uppehållstillstånd för studier

450 233 200 KZT

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 181 400 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 139 900 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 124 400 KZT

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Medborgarskapsanmälan

200 103 600 KZT

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 77 700 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 51 800 KZT

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 41 500 KZT

Befrielsenansökan

590 305 700 KZT

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 51 800 KZT

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (KZT)

Intyg av notarius publicus

30 15 500 KZT

Offentligt köpvittne

160 82 900 KZT

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 20 700 KZT

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 15 500 KZT