Anmälan av registrerat partnerskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och registrerar ditt partnerskap utomlands, anmäl det till Finlands befolkningsdatasystem.

Skicka anmälan av finsk medborgares utomlands registrerade partnerskap (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Du kan också lämna in eller posta anmälan till en finsk beskickning i utlandet som vidarebefordrar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga ett bevis i original över registreringen av partnerskapet eller en kopia av beviset som en finsk beskickning bestyrkt. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. Också när översättningen utarbetas utomlands ska den vara legaliserad. En översättning av en i Finland auktoriserad translator(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är giltig som sådan.