YK Roomassa

Roomassa toimii kolme ruoka- ja ravitsemusturvaan keskittynyttä YK-järjestöä: Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Maailman ruokaohjelma WFP sekä Kansainvälinen maatalousrahasto IFAD. Tämän lisäksi Roomassa kokoontuu Maailman Ruokaturvakomitea, joka tuo yhteen alan eri toimijoita.

Järjestöjen tehtävänä on edistää maailman ruokaturva- ja ravitsemustilannetta, vähentää nälkää ja poistaa köyhyyttä kestävän kehityksen periaatteiden ja Agenda 2030:n mukaisesti.

Suurlähetystön multitiimi edustaa Suomea Roomassa toimivissa YK-järjestöissä ja edistää Suomen tavoitteiden toteutumista järjestöjen politiikka-, strategia- ja käytännön työssä. Näihin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa ruoka- ja ravitsemusturvan ja luonnonvarojen kestävän hallinnan edistäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, naisten ja tyttöjen sekä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien ja ruoka-ja ravitsemusturvan parantaminen, järjestöjen toiminnan tehostaminen, yhteistyön ja tuloksellisuuden parantaminen ja YK-reformin edistäminen.

Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO

Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on YK:n erityisjärjestö, joka käsittelee ruokaturvaan, maa-, metsä- ja kalatalouteen sekä maaseutuun liittyviä kysymyksiä. FAO:n ydintoimissa painottuvat normatiiviset ja tiedontuottamiseen liittyvät tehtävät ja operatiivisissa tehtävissä tiedon soveltaminen käytäntöön yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Maailman ruokaohjelma WFP

Maailman ruokaohjelma WFP on maailman suurin humanitaarinen avustusjärjestö, joka toimittaa ruoka-avustusta erilaisissa kriisitilanteissa, kuten konflikteissa ja luonnononnettomuuksissa. Sen lisäksi WFP on kriiseissä YK:n puolelta vastuussa logistiikasta ja ICT-toimista.

Kansainvälinen maatalousrahasto IFAD

Kansainvälinen maatalousrahasto IFAD pyrkii kohdentamaan taloudellisia ja teknisiä resursseja maaseudun pienviljelijöille, jotta he voisivat kasvattaa ruoan tuotantoaan ja saada tuotteitaan helpommin markkinoille. Tätä tarkoitusta varten IFAD myöntää maille matalakorkoisia lainoja sekä velkaantuneille maille lahjarahaa.

Lisätietoa järjestöistä: