Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset

Osoita virkatodistuspyyntö suoraan henkilön Italian kotipaikkakunnan viranomaiselle. Italiassa on rakenteilla uusi väestötietokanta Anagrafe Nazionale(Linkki toiselle web-sivustolle.) josta voi pyytää erilaisia todistuksia. Todistukset voivat olla maksullisia ja tarvitaan vahva tunnistautuminen palvelun käyttämiseen. Italiassa on 8000 kuntaa ja kaikista kunnista ei tietoja ole siirtynyt vielä tietokantaan.
Väestötietoja rekisteröidään edelleen asuinpaikkakunnittain. 

Kunnasta riippuen vastaava viranomainen voi vaihdella. Se voi olla esimerkiksi Anagrafe tai Servizi demografici. Virkatodistukset ovat osissa kunnissa maksullisia.  On tärkeää, että Italian viranomaisilta tietoja pyydettäessä on selvillä:

  • henkilötiedot

  • asuinpaikkakunta

  • asumisen ajankohta.

Perunkirjoituksiin tarvitaan usein sukulaissuhteiden selvittämiseen ns. certificato storico di famiglia.

Ulkopuolisen palveluntarjoajan sivuilta löytyy listaus Italian kunnista(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja kontaktitiedoista (esim. kotisivujen osoitteet).  (Palvelu on Italian kielellä, suurlähetystö ei vastaa mahdollisista virheistä).

Osoitetiedustelut Italiassa

Pyydä osoitetiedoja siitä kunnasta, jossa henkilö on viimeisen tiedon mukaan asunut. Italiassa kuntien käytäntö vaihtelee huomattavasti ja saat tarkemmat ohjeet osoitetietojen saamiseksi jokaisen kunnan omalta vastaavalta viranomaiselta.

Osoitetiedustelut Suomessa

Suomessa asuvia henkilöitä koskevat osoitetiedustelut voi tehdä suoraan Digi- ja väestötietovirastolle(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).