Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Italiassa virkatodistuksia voi tiedustella suoraan henkilön kotipaikkakunnan viranomaisilta. Italiassa ei ole näissä asioissa vastaavaa keskusviranomaista, vaan väestötietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain.

Kunnasta riippuen viranomainen voi vaihdella, esimerkiksi Anagrafe tai Servizi demografici. On tärkeää, että Italian viranomaisilta tietoja pyydettäessä on selvillä

  • henkilötiedot

  • asuinpaikkakunta

  • asumisen ajankohta

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien virkatodistus- ja osoitetietoja koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

          Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019).

Suomessa asuvia henkilöitä koskevat osoitetiedustelut voi tehdä suoraan Helsingin maistraatille tai ko. henkilön kotipaikkakunnan maistraatille, jos se on tiedossa. Yhteystiedot Maistraatin verkkosivuilta.