4.1.2024

Italia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallinen matkailukohde. Varo taskuvarkaita. Mielenilmauksia voi esiintyä. Vältä väkijoukkoja.

Ajankohtaista

Yleisestä turvallisuustilanteesta ja Italiaan kohdistuvasta muuttopaineesta johtuen Italia palauttaa rajatarkastukset Italian ja Slovenian maarajalle 20.12.-19.1., jatko mahdollinen. Myrskyt ja tulvat ovat lähes jokavuotisia, ja niitä on eri puolilla maata. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.Talvella Pohjois-Italiassa sekä vuoristossa tulee varautua lumeen ja rankkasateisiin, joten autoilijoilla tulisi olla lumiketjut tai talvirenkaat mukana. Lumimyrskyt saattavat yllättää jopa Etelä-Italiassa.
Laskettelijoiden ja hiihtomatkailijoiden on seurattava tarkasti lumivyöryvaroituksia ja säätiedotuksia.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Kuten muuallakin Euroopassa, Italian viranomaiset pitävät yllä korotettua valmiustasoa mahdollisen terrorismiriskin vuoksi.

Matkailijoita kehotetaan yleiseen valppauteen ja varovaisuuteen erityisesti turistikohteissa, joukkoliikenteessä, ja julkisten rakennusten läheisyydessä. Myrskyt, tulvat, maanjäristykset ja maastopalot ovat mahdollisia. Noudata paikallisviranomaisten ohjeita.
Kriisitilanteeseen varautuminen ulkomailla: https://um.fi/kriisitilanteeseen-varautuminen-ulkomailla(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen hätänumero 112.

Lisätietoja maasta löytyy Italian maatiedostosta https://finlandabroad.fi/web/ita/kahdenvaliset-suhteet

Rikollisuus

Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen kannattaa varautua erityisesti turistien suosimissa matkakohteissa sekä kadulla ja kahviloissa. Pidä omaisuudesta huolta erityisesti suurissa väkijoukoissa, metroissa, busseissa ja junissa.

Autonvuokraajia kehotetaan varovaisuuteen erityisesti lentokenttien läheisyydessä sijaitsevissa kauppakeskuksissa, joiden pysäköintialueella varkaat usein iskevät erityisesti vuokrattuihin ajoneuvoihin. Älä jätä tavaroita autoon, edes tavaratilaan.

Passi ja arvoesineet suositellaan jätettäviksi hotellin turvasäilöön tai muuhun turvalliseen paikkaan. Passista on hyvä olla mukana kopio kaupungilla liikuttaessa. Jos passi tai henkilökortti varastetaan tai se katoaa matkalla, tee asiasta heti ilmoitus poliisille.

Kotimatkaa varten voi saada väliaikaisen passin suurlähetystöstä Roomassa tai hätäpassin Milanon toimipisteestä. Seuramatkalaisten kannattaa noudattaa matkanjärjestäjien paikkakuntakohtaisia ohjeita.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Vilkasrytmisessä liikenteessä jalankulkijoiden ja autoilijoiden on oltava valppaina. Italiassa autolla tai asuntovaunulla liikkuva matkailija voi joutua etenkin lomakauden aikana heinä-elokuussa tai kesäviikonloppuisin hyvinkin suuriin liikenneruuhkiin. Jos mahdollista, ruuhka-aikoina tulisi pyrkiä välttämään autolla matkustamista. Jos auto ei ole ilmastoitu, tulisi pyrkiä välttämään matkustamista päivän kuumimpina tunteina (klo 12–16). Raskasta liikennettä rajoitetaan Italiassa kesäviikonloppuisin sekä muulloinkin sunnuntaisin ja juhlapäivinä lomaliikenteen takia.

Autoilevien matkailijoiden sekä ammattiautoilijoiden tulee myös muistaa, että Italiassa on ankara tieliikennelaki ja sakot voivat olla erittäin suuria. Usein kaupunkien historiallisiin keskuksiin on ajokielto yksityisautoilijoille (ZTL/kameravalvonta). Jos rikkoo ajokieltoa, siitä voi seurata sakkorangaistus. Milanossa on maksullinen pääsy keskustaan (lisätietoa Area C http://www.areac.it/(Linkki toiselle web-sivustolle.))

Autoissa pakolliseen varustukseen kuuluvat heijasteliivi ja varoituskolmio.

Italian rangaistuksia tieliikenteessä on kovennettu muun muassa rattijuoppouden ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen osalta, ja liikennerikkomusten valvontaa on tehostettu.

Italiassa on usein lento-, juna- sekä yleisten kulkuvälineiden pistelakkoja, joista voidaan ilmoittaa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja jotka kestävät yleensä alle 24 tuntia. Matkailijan tulisi pyrkiä seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä saadakseen tietoa mahdollisista lakoista. Päivitetty italiankielinen lakkolista löytyy Italian liikenneministeriön sivuilta (http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Junalla matkustavien kannattaa muistaa, että junalippu tulee leimata asemalaitureilla olevissa leimasinlaitteissa ennen junaan nousua. Leimaamatta jättämisestä voi seurata sakkorangaistus.

Luonnonolot

Suurin osa Italiaa sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, ja maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Italian- ja englanninkielisiä ajankohtaistiedotteitaon saatavissa Italian väestönsuojeluviranomaisten verkkosivuilta: http://www.protezionecivile.it/(Linkki toiselle web-sivustolle.). Näillä verkkosivuilla on myös tietoa englanniksi maanjäristyksistä: https://rischi.protezionecivile.it/en/seismic-0/(Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä tulivuorenpurkauksista: https://rischi.protezionecivile.it/en/sezione-con-anticipazioni/volcanic-risk/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Eri puolilla Italiaa on kesäisin laajojen metsä- ja pensaspalojen vaara. Paloalueilla ja niiden lähistöllä joudutaan usein väliaikaisesti sulkemaan myös pääliikenneväyliä. Paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä on niissä tilanteissa ehdottomasti noudatettava. Muun muassa avotulen teko on kielletty koko maassa. Laissa määritellyt rangaistukset palon aiheuttamisesta ovat ankarat.

Kesällä lämpötila voi nousta yli +40 C asteeseen kesä-elokuussa päivän kuumimpina tunteina, jolloin matkailijoiden kannattaisi välttää liikaa rasitusta, nähtävyyksien kiertämistä ja jonottamista museoon suorassa auringonpaisteessa. Rannoilla olevia uintikieltoja on noudatettava tarkoin: punainen lippu tarkoittaa, että uiminen on kiellettyä. Myös ilmansaasteet ovat melko suuri ongelma Italian suurimmissa kaupungeissa.

Talvella Pohjois-Italiassa sekä vuoristossa tulee varautua lumeen ja rankkasateisiin, joten autoilijoilla tulisi olla lumiketjut tai talvirenkaat mukana. Lumimyrskyt saattavat yllättää jopa Etelä-Italiassa.

Jos harrastaa vuoristossa talviurheilua, on seurattava tarkasti lumivyöryvaroituksia ja säätiedotuksia.

Rankkasateet aiheuttavat usein tulvia ja maanvyöryjä. Kuten muissakin poikkeustilanteissa, tällöin on tärkeää seurata paikallisviranomaisten ohjeita.

Terveys

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta
kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].