Isyyden vahvistaminen

Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Vieraassa valtiossa annettu lainvoimainen isyyspäätös voidaan tunnustaa Suomessa ilman eri vahvistusta. 

Päätöksenä pidetään tuomioistuimen ja muun viranomaisen päätöstä sekä oikeustoimen vahvistamista tai rekisteröintiä, jos lapsen ja miehen välistä suhdetta pidetään tällaisen toimenpiteen seurauksena isyyssuhteena siinä valtiossa, jossa rekisteröinti tai muu toimenpide on suoritettu.

Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko isyydestä vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa.

Isyyden vahvistaminen Italiassa

Italiassa isyys vahvistetaan lapsen syntymästä tehtävällä ilmoituksella kolmen päivän sisällä synnytyssairaalassa tai 10 päivän sisällä syntymäkunnan kunnantalolla. Myös avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen kohdalla isyys vahvistetaan lapsen syntymästä tehtävällä ilmoituksella. Isyys todetaan syntymätodistuksesta, johon isä on merkitty. Huoltajuus kuuluu molemmille vanhemmille, jotka ovat lapsen tunnustaneet.

Tarvittavat asiakirjat/päätökset vanhemmuuden/isyyden osoittamiseksi : Isyys voidaan todeta lapsen monikielisestä syntymätodistuksesta, jos isän nimi on merkitty siihen.