Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Rikta din förfrågan om ämbetsbevis direkt till myndigheten i personens hemkommun. I Italien finns ingen centralmyndighet som skulle ansvara för ämbetbevis, utan registren uppehålls av kommunerna själva.

Beroende av kommunen, kan myndigheten växla. Det kan tex vara Anagrafe i vissa kommuner och Servizi Demografici i andra. I vissa kommuner bör man dessutom betala för utdraget. Det är viktigt att ha denna information färdig då man ber om beviset:

  • personuppgifter

  • boplats

  • boendets tidpunkt

Adressuppgifter i Italien

Be om adressuppgifter från den kommun där du senast officiellt bott. I Italien växlar metoderna från kommun till kommun så det lönar sig att kontakta den ansvariga myndigheten i kommunen direkt.

Adressuppgifter i Finland

Adressförfrågningar som gäller personer som bor i Finland bör göras direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).