Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Det går bra att beställa olika dokument och handlingar själv direkt från de lokala italienska myndigheterna. Från den italienska landsomfattande databasen(Länk till en annan webbplats.) kan du be om olika typer av bevis. En del bevis kan vara avgiftsbelagda och du behöver kunna identifiera dej med hjälp av ett chipförsett kort och kortläsare till datorn. Italiens alla 8000 kommuner är inte anslutna till den nya databasen. Därför måste du i dessa kommuner fortsättningsvis be bevis och dokument från de lokala myndigheterna och deras arkiv. De olika kommunerna kan ha olika praxis, du ska antingen kontakta Anagrafe eller Servizi demografici. Då du ber om bevis från de italienska myndigheterna bör du kunna uppge personuppgifter, hemort och tidpunkt för boende. Ämbetsbevis är i en del italienska kommuner avgiftsbelagda.

Då man utreder ett dödsbo behöver man ofta en så kallad “certificato storico di famiglia”. Dessa förfrågningar kan du rikta direkt till enskilda kommuner som du hittar i denna lista(Länk till en annan webbplats.) (ambassaden ansvarar inte för sakinnehållet på sidan) eller använd dej av avgiftsbelagda digitala tjänster som du kan hitta på nätet. Dessa sidor är på italienska och ambassaden svara inte för informationens tillförlitlighet eller möjliga kostnader som tillkommer.

Förfrågningar om adress- och personuppgifter i Italien

Adressuppgifter och olika person- och familjerealationsuppgifter kan du beställa från den italienska kommunen där personen ifråga har varit bosatt. Eftersom de olika kommunerna i Italien inte nödvändigtvis har samma praxis, är det bäst att fråga de lokala myndigheterna direkt hur du kan be om adress- och personuppgifter.

Adressuppgifter i Finland

Adressförfrågningar som gäller personer som bor i Finland bör göras direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).