Sysselsättnings- och arbetslivsfrågor

Internationella arbetsorganisationen ILO

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)grundades strax efter första världskriget vid fredskonferensen i Versailles 1919. ILO blev FN:s första fackorgan år 1946. Av de samtliga organisationer som skapades genom Versaillesfördraget är ILO för närvarande den enda kvarvarande.

ILO: s mål

ILO:s grundläggande mål är att främja internationella standarder gällande sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Detta mandat är lika aktuellt idag som det var vid organisationens grundande. Den globala finaskrisen och den växande arbetslösheten präglar människors vardag i alla ILOs 187 medlemsländer och frågeställningarna kring sysselsättning och arbetsliv har därför blivit allt viktigare frågor på den globala agendan.  Arbetsmiljön och möjligheten att försörja sig själv och sin familj på ett värdigt sätt ("decent work") utgör en väsentlig del av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Utarbetandet och övervakningen av det internationella arbetsregelverket, dvs. standarder för arbetsförhållanden och arbetsvillkor, hör till organisationens viktigaste uppgifter. Finland stöder ILO:s tekniska samarbetsprogram genom utvecklingsamarbetsanslag.

ILO:s två veckor långa arbetskonferens varje juli och ILO:s förvaltningsråds möten (som går av stapeln tre gånger om året) kan betraktas som unika internationella möten eftersom medlemsstaterna på dessa möten inte enbart representeras av staternas regeringar utan också av arbetsmarknadsparterna – representanterna för arbetstagare och arbetsgivare.

Finlands ständiga representation deltar aktivt i förvaltningsorganens möten. Dessa förbereds genom aktivt koordinering med de nationella myndigheterna, främst arbetsministeriet (som jobbar med frågor kring sysselsättning och arbetsliv). Finland deltar i ILOs arbete som en del av EU, samt genom nära samarbete med de andar nordiska länderna.

Finland är för närvarande en medlem i förvaltningsorganen till 2020.