Nedrustning och vapenkontroll

Genéve är ett säkerhetspolitiskt centrum, som är känt för många historiskt viktiga möten och resultat. Flera säkerhetspolitiskt betydande avtal har i tiderna förhandlats fram i Genéve, icke-spridningsavtalet om kärnvapen, avtalet som förbjuder biologiska vapen och kärnprovstoppsavtalet. Många bi- och multilaterala fredsförhandlingar och vapenbegränsningsförhandlingar mellan stormakterna har hållits i Genéve. I Genéve har man bland annat definierat normerna för krigföring som en del av internationell humanitär rätt.

Den ständiga representationens nedrustningssektor ansvarar för Finlands representation i nedrustningskonfrensen (CD(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)), som årligen sammankommer tre gånger. Sektorn, tillsammans med delegationer från Finland, ansvarar också för förberedelserna för andra i Genéve sammankommande möten inom sektorn för vapenkontroll:

CD-representationen deltar också i FN:s generalförsamlings första utskott, som behandlar nedrustnings- och säkerhetsfrågor, i FN:s nedrustningskommitté (UNDC(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) och i möten hänförande sig till ickespridningsavtalet (NPT(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)), som alla sammankommer i New York samt i förhandlingar och projekt som behandlar nedrustningsfrågor gällande lätta vapen. 

CD-representationen upprätthåller förbindelser till i Genéve belägna mellanstatliga organisationer, de många medborgarorganisationerna och de säkerhetspolitiska forskningsinstituten. De viktigaste är FN:s forskningsinstitut för vapennedrustning UNIDIRoch tre centra som är grundade av Schweiz: