Finlands närverk av beskickningar har som en del av utrikesförvaltningen en central uppgift i att säkra en trygg och förutsägbar framtid för alla finländare.

Finlands beskickningar runt om i världen betjänar på ett mångsidigt sätt finländarna och det finländska samhället.
Den folksrättsliga grunden för beskickningarnas verksamhet utgörs av de allmänna Wienavtalen som reglerar diplomatiska och konsulära relationer.