Historia

Finland grundade en diplomatisk beskickning i Genéve år 1926 både för att upprätthålla kontakterna med Schweiz samt för att representera Finland i Nationernas Förbund som påbörjat sin verksamhet i Genéve. Till följd av Andra världskriget lamslogs verksamheten i Nationernas Förbund och därmed förflyttades beskickningen år 1940 till förbundsstatens huvudstad Bern för att verka som en normal ambassad. Efter krigsslutet och då Förenta Nationerna påbörjat sin verksamhet och förlagt en del av sin verksamhet till Genéve, öppnade Finland år 1949 ånyo en ständig beskickning i Genéve. Beskickningens ansvarsområden har hädanefter utvidgats i takt med att nya organisationer etablerats i Genéve.

Genèvebeskickningens första chargé d'affaires Rafael Erich (1926-1927) samt Rudolf Holsti (1927-1940) var sin tids ledande finska kännare av internationell politik och båda två fungerade under sin karriär i hemlandet även som medlemmar av statsrådet. Då beskickningen pånytt öppnades år 1949, utnämndes Viljo Jaakko Ahokas till första ständiga ambassadör. Han har sedermera följts av Leo Tuominen (1950-1952), Olli Vallila (1952-1954), Paavo Pulkkinen (1954-1955), Torsten Tikanvaara (1955-1959), Kaarlo Mäkelä (1959-1961), Olli Kaila (1961-1962), Reino Honkaranta (1962-1965), Pentti Talvitie (1965-1970), Klaus A. Sahlgren (1970-1975), Paavo Kaarlehto (1975-1981), Paavo Rantanen (1981-1986), Olli Mennander (1986-1990), Antti Hynninen (1990-1995), Björn Ekblom (1995-1998), Pekka Huhtaniemi (1998-2003), Markku Reimaa (CD ambassadör 1997-2005), Vesa Himanen (2003-2008), Hannu Himanen (2008-2012), Päivi Kairamo (2012-2016), Terhi Hakala (2016-2020) och Kirsti Kauppi (2020-2023). 
 

Heidi Schroderus-Fox har varit ambassadör vid den ständiga representationen i Genève sedan oktober 2023.