Jurisdiction of the Finnish missions in China

Embassy, Peking Consulate General, Shanghai Consulate General,  Hongkong
Chongqing, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jilin, Liaoning, Ningxia, Peking, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Inner Mongolia, Tianjin, Tiibet, Xinjiang, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Yunnan Anhui, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Zhejiang Hongkong, Macao