Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta. Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle saa Itävallassa vakinaisesti asuva Suomen kansalainen uuden kortin asuinpaikkakuntansa Bezirkshauptmannschaftista tai asuinosavaltionsa pääkaupungissa asuvat Bundespolizeidirektionista. Uutta korttia varten tarvitaan nykyinen ajokortti ja ote ajokortista, jonka saa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Todistus on saatavana myös englanninkielisenä. Ajokorttiotteen tilauslomakkeen voi tulostaa suomi.fi-palvelusta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoa:

Poliisi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
Bundespolizei(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
Trafi - Liikenteen turvallisuusvirasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Autoilu Itävallassa

Itävallassa on pakollinen moottoritiemaksu, joka kannattaa suorittaa välittömästi Itävaltaan saavuttaessa sakkoseuraamusten välttämiseksi. Maksun suorittamisen todisteena on ns. Vignette eli auton tuulilasiin kiinnitetty moottoritietarra. Tämän voi hankkia heti rajalla Asfinagin palvelupisteestä tai huoltoasemalta. Lisätietoa Asfinagin internetsivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Itävaltaan muuttava henkilö voi ajaa ulkomaisilla rekisterikilvillä korkeintaan vuoden, mikäli osoiteilmoitus on tehty ”Nebenwohnsitz” –merkinnällä. Jos osoiteilmoitukseen merkitään ”Hauptwohnsitz” eli ”pääasiallinen asuinpaikka”, on auto rekisteröitävä Itävaltaan kuukauden sisällä muuttopäivästä.

Itävallassa on käytettävä talvirenkaita 1. marraskuuta – 15. huhtikuuta välisenä aikana, jos ajo-olosuhteet ovat talviset. ”Talvisilla ajo-olosuhteilla” tarkoitetaan erityisesti lumista, jäistä tai loskaista tietä. Nastarenkaiden käyttö on sallittu talviolosuhteissa, mutta auton takaosassa täytyy olla näkyvillä niistä ilmoittava merkintä. Nastarenkaiden käyttö on kielletty kesä-syyskuun välisenä aikana. Lumiketjut ovat tarpeen vuoristossa ajettaessa.

Lisätietoa autoilusta ja rekisteröinneistä:
HELP-nettiportaali (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Auton vienti Suomeen

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö Suomessa on hyväksyttyä enintään kuuden kuukauden ajan vuoden sisällä. Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt saavat käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa vain ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.

Lisätietoa:
Suomen tulli(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Avioliiton solmiminen Itävallassa

Solmiakseen avioliiton Itävallassa Suomen kansalainen tarvitsee virkatodistuksen ja esteettömyystodistuksen (Ehefähigkeitszeugnis). Edellämainitut todistukset saa Suomesta Digi- ja väestötietovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Suomesta saadut asiakirjat on varminta pyytää englanninkielisinä tai käännättää virallisesti saksaksi. Tarkista myös, että asiakirjat ovat voimassa; niiden voimassaolo on määräaikainen. Tämän lisäksi tarvitaan passi tai henkilökortti sekä muuttoilmoitus (Meldebestätigung).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Avioliiton solmiminen Itävallassa kuuluu Itävallan viranomaisten toimivaltuuksiin, joten suosittelemme ottamaan yhteyden suoraan viranomaisiin (Standesamt, Gemeindeamt) siinä kaupungissa, jossa aiotte avioliiton solmia. Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Itävallassa asuvan Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa Suomen väestörekisterille Itävallassa solmitusta avioliitosta. Ilmoituskaavake löytyy Digi -ja väestötietoviraston sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Liitteiksi tarvitaan alkuperäinen kansainvälinen vihkitodistus sekä kopio Suomen passista. Lomake ja liitteet postitetaan suoraan Digi –ja väestötietovirastolle osoitteella: Digi –ja väestötietovirasto, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland.

Jos alkuperäiset dokumentit toimitetaan Suomen suurlähetystöön tulee varata käyntiaika [email protected]. Lähetystö perii ulkoministeriön maksuasetuksen mukaisesti Digi –ja väestötietovirastolle välitetyistä ilmoituksista 30 € käsittelymaksun. Maksu tulee suorittaa lähetystön tilille etukäteen ennen käyntiä:

BANKVERBINDUNG

Finnische Botschaft WIEN
IBAN: AT90 1100 0006 2207 9200
SWIFT/BIC: BKAUATWW  

EU-kansalaisen rekisteröityminen Itävaltaan

Itävaltaan muutettaessa muuttoilmoitus tulee tehdä kolmen päivän kuluessa asuinpaikkakunnan viranomaisille (das Meldeamt). Muuttoilmoituslomakkeen (Meldezettel) voi tulostaa HELP-nettíportaalista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

EU-kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa Itävaltaan, mutta jos oleskelun pituus ylittää kolme kuukautta, EU-kansalaisen tulee muuttoilmoituksen lisäksi rekisteröityä asuinpaikkakuntansa maistraattiin tai kunnanvirastoon. Rekisteröitymisvelvoite koskee Itävaltaan 1.1.2006 jälkeen muuttaneita Sveitsin ja EU-maiden kansalaisia. Voit lukea EU-kansalaisen oleskelusta Itävallassa lisää HELP-nettiportaalista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).
 
Wienin osalta maistraatin maahanmuutto-osaston yhteystiedot ovat:
Magistratabteilung 35
1200 Wien, Dresdner Straße 93, Block C
[email protected] 
Telefon: +43 1 4000 3535
Fax: +43 1 4000 9935220
Hyödyllinen linkki Suomen kansalaisille siitä, mitä on otettava huomioon muutettaessa ulkomaille, löytyy Digi -ja väestötietoviraston sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) kohdasta ulkomailla asuminen.

Henkilötiedustelut

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä kyseisen asuinpaikkakunnan Digi- ja väestötietovirastosta. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin yksiköstä.
Lisätietoa. Digi- ja väestötietovirasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Lemmikkieläinten tuonti ja vienti

Tiedot lemmikkieläinten Suomeen tuontiehdoista löytyvät Evira- ruokaviraston(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) sivuilta.
Ohjeet ja määräykset eläinten tuonnista Itävaltaan saatavilla Itävallan Suomen edustustolta.
Itävallan Suomen suurlähetystö: 
Unioninkatu 22, FI-00130 Helsinki
Puh. +358 (9) 68 18 60-0
Fax +358 (9) 66 50 84
[email protected]

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle.

Muutto Suomeen

Sisäasiainministeriön julkaisema Perustietoa Suomesta -opas on suunnattu Suomeen muuttaville henkilöille. Opas on saatavilla eri kielellä.
Perustietoa Suomesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa tullin sivuilta.
Lisätietoa:
Tulli(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Passin katoaminen

Jos passisi varastetaan tee välittömästi ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle. Kadonneesta passista on tehtävä ilmoitus löytötavaratoimistolle tai paikalliseen maistraattiin. Ota sitten yhteys suurlähetystöön. Uutta passia haettaessa on esitettävä varkausilmoitus tai katoamisilmoitus. Katoamisilmoituksessa tulee olla rekisterinumero ja viranomaisen leima. Henkilöllisyyden todisteeksi hakijan on tällöin myös esitettävä muu valokuvallinen henkilöllisyystodistus.
Lisätietoa:
Bundespolizei(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Katoamisilmoitukset(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Passin hakeminen vastasyntyneelle

Ennen kuin vastasyntyneelle Suomen kansalaiselle voidaan myöntää passi, täytyy väestörekisteriin tehdä ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta. Lomake syntymän ilmoituksesta, jonka molempien huoltajien tulee allekirjoittaa, löytyy Digi -ja väestötietoviraston sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Liitteeksi tarvitaan alkuperäinen kansainvälinen syntymätodistus.

Jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys isyyden vahvistamisesta. Isyyspäätöksen rekisteröimiseksi Suomessa tulee toimittaa ulkomaisen viranomaisen päätös ja apostille sekä sen virallinen käännös Suomen maistraattiin.

Lomake ja liitteet postitetaan suoraan Digi –ja väestötietovirastolle osoitteella: Digi –ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 HELSINKI.

Jos alkuperäiset dokumentit toimitetaan Suomen suurlähetystöön tulee varata käyntiaika [email protected]. Lähetystö perii ulkoministeriön maksuasetuksen mukaisesti Digi –ja väestötietovirastolle välitetyistä ilmoituksista 30 € käsittelymaksun. Maksu tulee suorittaa lähetystön tilille etukäteen ennen käyntiä:

BANKVERBINDUNG
Finnische Botschaft WIEN
IBAN: AT90 1100 0006 2207 9200
SWIFT/BIC: BKAUATWW  

Tietojen tulee näkyä väestörekisterissä ennen kuin passihakemus voidaan laittaa vireille suurlähetystössä. Vastasyntyneen ja alaikäisen osalta passihakemukseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Jos toinen vanhemmista ei ole läsnä passihakemusta tehdessä, asia voidaan hoitaa valtakirjalla.

Alaikäisen passi tai henkilökortti 

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä Suomen lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Ulkomailla asuneen jäämistöstä on laadittava veroilmoitus, joka on jätettävä verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Jos Suomessa tehdyssä perunkirjoituksessa on puutteita, käräjäoikeudessa on vaadittava täydennysperunkirjoitusta ja oikaisua. Tiedot toimitetusta perunkirjoituksesta saa verotoimistosta.

Lisätietoa:
Verohallinto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
Digi- ja väestötietovirasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Tullimääräykset matkailijoille

Uusinta tietoa tuontirajoista ja -säädöksistä saa Suomen tullin sivuilta 
Suomen tulli(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta
Verohallinto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansalaisneuvonta(Linkki toiselle web-sivustolle.)