Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta. Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle saa Itävallassa vakinaisesti asuva Suomen kansalainen uuden kortin asuinpaikkakuntansa Bezirkshauptmannschaftista tai asuinosavaltionsa pääkaupungissa asuvat Bundespolizeidirektionista. Uutta korttia varten tarvitaan nykyinen ajokortti ja ote ajokortista, jonka saa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Todistus on saatavana myös englanninkielisenä. Ajokorttiotteen tilauslomakkeen voi tulostaa suomi.fi-palvelusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoa:

Poliisi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Bundespolizei(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Trafi - Liikenteen turvallisuusvirasto(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Autoilu Itävallassa

Itävallassa on pakollinen moottoritiemaksu, joka kannattaa suorittaa välittömästi Itävaltaan saavuttaessa sakkoseuraamusten välttämiseksi. Maksun suorittamisen todisteena on ns. Vignette eli auton tuulilasiin kiinnitetty moottoritietarra. Tämän voi hankkia heti rajalla Asfinagin palvelupisteestä tai huoltoasemalta. Lisätietoa Asfinagin internetsivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Itävaltaan muuttava henkilö voi ajaa ulkomaisilla rekisterikilvillä korkeintaan vuoden, mikäli osoiteilmoitus on tehty ”Nebenwohnsitz” –merkinnällä. Jos osoiteilmoitukseen merkitään ”Hauptwohnsitz” eli ”pääasiallinen asuinpaikka”, on auto rekisteröitävä Itävaltaan kuukauden sisällä muuttopäivästä.

Itävallassa on käytettävä talvirenkaita 1. marraskuuta – 15. huhtikuuta välisenä aikana, jos ajo-olosuhteet ovat talviset. ”Talvisilla ajo-olosuhteilla” tarkoitetaan erityisesti lumista, jäistä tai loskaista tietä. Nastarenkaiden käyttö on sallittu talviolosuhteissa, mutta auton takaosassa täytyy olla näkyvillä niistä ilmoittava merkintä. Nastarenkaiden käyttö on kielletty kesä-syyskuun välisenä aikana. Lumiketjut ovat tarpeen vuoristossa ajettaessa.

Lisätietoa autoilusta ja rekisteröinneistä:
HELP-nettiportaali (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Auton vienti Suomeen

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö Suomessa on hyväksyttyä enintään kuuden kuukauden ajan vuoden sisällä. Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt saavat käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa vain ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.

Lisätietoa:
Suomen tulli(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Avioliiton solmiminen Itävallassa

Solmiakseen avioliiton Itävallassa Suomen kansalainen tarvitsee virkatodistuksen ja esteettömyystodistuksen (Ehefähigkeitszeugnis). Edellämainitut todistukset saa Suomesta maistraatilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
Suomesta saadut asiakirjat on varminta pyytää englanninkielisinä tai käännättää virallisesti saksaksi. Tarkista myös, että asiakirjat ovat voimassa; niiden voimassaolo on määräaikainen. Ulkosuomalaisten väestötietoja ylläpitää Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö. Tämän lisäksi tarvitaan passi tai henkilökortti sekä muuttoilmoitus (Meldebestätigung).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Avioliiton solmiminen Itävallassa kuuluu Itävallan viranomaisten toimivaltuuksiin, joten suosittelemme ottamaan yhteyden suoraan viranomaisiin (Standesamt, Gemeindeamt) siinä kaupungissa, jossa aiotte avioliiton solmia. Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Itävallassa asuvan Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa Suomen väestörekisterille Itävallassa solmitusta avioliitosta. Ilmoituskaavake löytyy  maistraatin sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Liitteiksi tarvitaan kansainvälinen vihkitodistus sekä kopio Suomen passista. Lomake ja liitteet toimitetaan Suomen suurlähetystöön tai postitetaan suoraan Länsi-Suomen maistraattiin osoiteella: Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland.

EU-kansalaisen rekisteröityminen Itävaltaan

Itävaltaan muutettaessa muuttoilmoitus tulee tehdä kolmen päivän kuluessa asuinpaikkakunnan viranomaisille (das Meldeamt). Muuttoilmoituslomakkeen (Meldezettel) voi tulostaa HELP-nettíportaalista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
EU-kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa Itävaltaan, mutta jos oleskelun pituus ylittää kolme kuukautta, EU-kansalaisen tulee muuttoilmoituksen lisäksi rekisteröityä asuinpaikkakuntansa maistraattiin tai kunnanvirastoon. Rekisteröitymisvelvoite koskee Itävaltaan 1.1.2006 jälkeen muuttaneita Sveitsin ja EU-maiden kansalaisia. Voit lukea EU-kansalaisen oleskelusta Itävallassa lisää HELP-nettiportaalista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
 
Wienin osalta maistraatin maahanmuutto-osaston yhteystiedot ovat:
Magistratabteilung 35
1200 Wien, Dresdner Straße 93, Block C
[email protected] 
Telefon: +43 1 4000 3535
Fax: +43 1 4000 9935220
Hyödyllinen linkki Suomen kansalaisille siitä, mitä on otettava huomioon muutettaessa ulkomaille, löytyy maistraatin sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) kohdasta Ohjeita ulkosuomalaisille.

Henkilötiedustelut

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä kyseisen asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista.
Lisätietoa
Maistraatit(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lemmikkieläinten tuonti ja vienti

Tiedot lemmikkieläinten Suomeen tuontiehdoista löytyvät Evira- ruokaviraston(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sivuilta.
Ohjeet ja määräykset eläinten tuonnista Itävaltaan saatavilla Itävallan Suomen edustustolta.
Itävallan Suomen suurlähetystö
Unioninkatu 22, FI-00130 Helsinki
Puh. +358 (9) 68 18 60-0
Fax +358 (9) 66 50 84
[email protected]

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle.

Muutto Suomeen

Sisäasiainministeriön julkaisema Perustietoa Suomesta -opas on suunnattu Suomeen muuttaville henkilöille. Opas on saatavilla 11 eri kielellä.
Perustietoa Suomesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Työministeriö on julkaissut Suomeen työhön?(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) -oppaan, joka löytyy pdf-tiedostona suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja ranskaksi

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa tullin internetisivuilta.
Lisätietoa:
Tulli(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Passin katoaminen

Jos passisi varastetaan tee välittömästi ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle. Kadonneesta passista on tehtävä ilmoitus löytötavaratoimistolle tai paikalliseen maistraattiin. Ota sitten yhteys suurlähetystöön. Uutta passia haettaessa on esitettävä varkausilmoitus tai katoamisilmoitus. Katoamisilmoituksessa tulee olla rekisterinumero ja viranomaisen leima. Henkilöllisyyden todisteeksi hakijan on tällöin myös esitettävä muu valokuvallinen henkilöllisyystodistus.
Lisätietoa:
Bundespolizei(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Wienin kaupunki - katoamisilmoitukset(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Passin hakeminen vastasyntyneelle

Ennen kuin vastasyntyneelle Suomen kansalaiselle voidaan myöntää passi, täytyy väestörekisteriin tehdä ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta. Lomake syntymän ilmoituksesta löytyy maistraatin sivuilta Maistraatit(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Liitteeksi tarvitaan kansainvälinen syntymätodistus, jonka molempien huoltajien tulee allekirjoittaa.

Jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys isyyden vahvistamisesta. Isyyspäätöksen rekisteröimiseksi Suomessa tulee toimittaa ulkomaisen viranomaisen päätös sekä sen virallinen käännös Suomen maistraattiin.

Lomakkeet ja liitteet toimitetaan Suomen suurlähetystöön tai postitetaan suoraan Länsi-Suomen maistraattiin osoiteella: Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland.

Tietojen tulee näkyä väestörekisterissä ennen kuin passihakemus voidaan laittaa vireille suurlähetystössä. Vastasyntyneen ja alaikäisen osalta passihakemukseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Jos toinen vanhemmista ei ole läsnä passihakemusta tehdessä, asia voidaan hoitaa valtakirjalla. 

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä Suomen lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Ulkomailla asuneen jäämistöstä on laadittava veroilmoitus, joka on jätettävä verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Jos Suomessa tehdyssä perunkirjoituksessa on puutteita, käräjäoikeudessa on vaadittava täydennysperunkirjoitusta ja oikaisua. Tiedot toimitetusta perunkirjoituksesta saa verotoimistosta.
Lisätietoa:
Verohallinto(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Maistraatti(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tullimääräykset matkailijoille

Uusinta tietoa tuontirajoista ja -säädöksistä saa Suomen tullin sivuilta 
Suomen tulli(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta
Verohallinto(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)