Suomi ja kansainväliset järjestöt Itävallassa

YK- ja erityisjärjestöt

Pysyvä edustusto edustaa Suomea Wienissä sijaitsevissa YK-järjestöissä ja muissa erityisjärjestöissä. Järjestöjen kattama ala on laaja: ydinenergiasta aseiden vientivalvontajärjestöihin sekä huumausaineiden- ja kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen työhön. Kaiken kaikkiaan kansainvälisiä järjestöjä on toistakymmentä, alla lisätietoa tärkeimmistä.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)

Vuonna 1956 perustetun IAEA:n tehtävänä on edistää ydinenergian rauhanomaista ja turvallista käyttöä sekä estää ydinaseiden leviäminen maailmassa. Molemmat tehtävät ovat yhä hyvin ajankohtaisia. Julkisuuteen nousseita kysymyksiä ovat esim. Iranin ydinohjelmasopimus JCPOA sekä Pohjois-Korean ja Syyrian ydinohjelmat. Ydinturvallisuus ja ydinturva ovat niin ikään Suomelle tärkeitä teemoja.

Lisätietoa: www.iaea.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ydinkoekieltosopimusjärjestö (CTBTO)

CTBTO on poikkeus kansainvälisten järjestöjen joukossa, sillä sen perustana oleva vuoden 1996 ydinkoekieltosopimus ei ole vielä astunut voimaan. Järjestö toimii kuitenkin jo aktiivisesti CTBTO:n valmisteleva komission muodossa. Järjestö on mm. kehitellyt kattavan ydinkoekieltoa valvovan järjestelmän, johon liittyvä asema on myös Suomessa. Järjestelmä tuottaa yleisemmin hyödyllistä seismistä ja muuta tietoa.  Suomi on sopimuksen voimaansaattamista edistävän "CTBT:n ystävät -aloitteen” jäsen.

Lisätietoa: www.ctbto.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä (WA)

Wassenaar Arrangement on vuodesta 1996 lähtien toiminut kansainvälinen aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestely. WA on poliittisesti sitova kansainvälinen vientivalvontajärjestelmä. Sen päätavoitteena on varmistaa, ettei aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vienti johda epävakautta aiheuttavien asekertymien muodostumiseen. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat yhteisistä valvontalistoista sopiminen, puolustustarvikesiirtojen vapaaehtoinen ilmoittaminen sekä yleinen tietojenvaihto. Vuonna 1995 aloitettuun Wassenaar-yhteistyöhön osallistuu 42 maata. Suomi on yksi WA:n perustajajäsenistä.

Lisätietoa: www.wassenaar.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

YK:n huumausaine- ja rikosasioiden toimisto (UNODC)

UNODC perustettiin vuonna 1997 yhdistämällä YK:n kansainvälinen huumausainevalvontaohjelma sihteeristön silloisen kriminaalipolitiikkaa hoitavan osaston kanssa. UNODC on osa YK:n pääsihteerin johtamaa sihteeristöä. UNODC:n toiminta kattaa laittoman huumausainekaupan ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnan ohella, mm. työn ihmiskaupan ja salakuljetuksen ehkäisemiseksi, korruptiota ja terrorismia vastaan, oikeusvaltion kehittämisen, huumausaineita käyttävien henkilöiden ja vankien HIV/AIDS ennaltaehkäisyn ja hoidon, sekä vaihtoehtoisen kehityksen.

Lisätietoa: www.unodc.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

YK:n teollisen kehityksen järjestö (UNIDO)

UNIDO on perustettu vuonna 1966 YK:n ohjelmana, joka muutettiin vuonna 1985 YK:n erityisjärjestöksi. UNIDOn tehtäviin kuuluu teollisen kehityksen tukeminen kehitys- ja siirtymätalousmaissa. UNIDOn tavoitteena on parantaa ihmisten elinoloja ja lievittää köyhyyttä. Tarkoituksena on edistää tuotannollista kasvua esimerkiksi vahvistamalla teollista kapasiteettia ja tukemalla puhdasta ja kestävää teollista kehitystä. 

Lisätietoa: www.unido.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen pysyvä Etyj-valtuuskunta

Suomen suurlähetystön Etyj-valtuuskunta (avautuu uuteen ikkunaan) vastaa Suomen etujen valvomisesta ja tavoitteiden edistämisestä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä.  Valtuuskunnan toimintaa johtaa Etyjiin akkreditoitu suurlähettiläs ja pysyvä edustaja. Valtuuskunta toimii muiden osallistujavaltioiden Etyj-valtuuskuntien tapaan Wienissä, jossa sijaitsee myös Etyjin sihteeristö.

Lisätietoa: