Vanliga frågor och svar

Adressförändring

Flyttanmälan måste enligt lag göras till magistratet senast en vecka efter att man flyttat. Flyttanmälan måste göras då man flyttar från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. Adressförändring utomlands kan göras antingen direkt till magistraten på den senaste hemorten i Finland eller till beskickningen. Mera information och blanketten för flyttanmälan finns på suomi.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  eller på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas websidor(Länk till en annan webbplats.).

Registreringsanmälningar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland kräver ett internationellt Intyg bland annat vid följande anmälningar eller registreringar:

  • anmälan om finsk medborgare som fötts i utlandet, 
  • anmälan om finsk medborgare som ingått äktenskap i utlandet,
  • anmälan om erhållande av utländskt medborgarskap,
  • anmälan om finsk medborgare som avlidit i utlandet. 

För registrering av skilsmässa inom EU:s område som beviljats efter den 1.3.2001 behövs ett intyg enligt EU:s bestämmelser och auktoriserad översättning av beslutet. Skilsmässor som beviljats före ovan nämnda tidpunkt skall bekräftas i Helsingfors hovrätt.

Befolkningsregistret

Befolkningsregistercentralen upprätthåller ett register över alla finska medborgare. Ytterligare information:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) 

Bil till Finland

Användning för tillfälligt turistbruk av en bil som är registrerad i utlandet är tillåtet i högst sex månader under ett år. En person som är permanent bosatt i Finland är tillåten att använda ett fordon registrerat i utlandet endast när den i utlandet bosatta ägaren befinner sig i bilen.
Ytterligare information:
Tullen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Bilåkning i Österrike

För att undvika böter lönar det sig att betala motorvägsskatten direkt när man kommer till Österrike. Som bevis klistras ett motorvägsklistermärke på vindrutan. Såväl inom bilismen som inom andra aktiviteter skall man följa landets lagar. Ytterligare information:
Asfinag(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Bli sjuk utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet har du rätt till akutvård även i Österrike. Ytterligare information om det europeiska sjukvårdskortet finns få FPA: s hemsidor.

Ytterligare information:
FPA(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Flyttning till Finland

Arbetsministeriet har publicerat en guide på Arbetsministeriets hemsidor. 
Ytterligare information  Jobbmarknad(Länk till en annan webbplats.) 

Hittegods

Beskickningen är inte i lag förpliktigad att sköta hittegodsärenden. Pass, ID-kort och körkort - alltså officiella dokument - sänds till polisen på ägarens bostadsort. Icke-officiella dokument samt plånböcker kan skickas direkt till ägaren.

Import och export av djur

Information om export och import av djur finns på Evira- livsmedelsverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Import till Österrike
Direktiv och bestämmelser om import av djur till Österrike fås från Österrikes officiella representation i Finland.
Österrikes ambassad i Finland
Unionsgatan 22, FI-00130 Helsingfors
Tel. +358 (9) 68 18 60-0
Fax +358 (9) 66 50 84
E-mail: [email protected]

Införsel av flyttgods till Finland

Information om införande av flyttgods till Finland finns hos Tullen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Körkort

Om körkortet skadats, tappats bort eller stulits kan en finsk medborgare bosatt i Österrike erhålla ett nytt körkort hos Bundespolizeidirektionen i delstatens huvudstad eller hos Bezirkshauptmannschaft på sin boningsort. För det nya kortet bör man visa upp ett utdrag ur körkortsregistret Trafi (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Transport och kommunikationsverket
En privatperson kan beställa ett utdrag över de egna körkortsuppgifterna i fordonstrafikregistret . Utdraget bestyrks med underskrifter och stämplar och det är avgiftsbelagt. Utdraget kan också fås på engelska.
Mera information och blanketten "Begäran om körkortsutdrag": www.suomi.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ytterligare information:
Polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Bundespolizeidirektion(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Notarie- och legaliseringsärenden

På ambassaden i Wien kan man i enlighet med de finska stadgandena sköta vissa notarieuppdrag:

  • uppvisas.; avgift 30 €. 
  • bestyrka kopior av dokument, varvid originalet alltid bör uppvisas; avgift 30 €. 
  • utfärda levnadsattest, vilket förutsätter att identitetsbevis uppvisas; avgift 30 €, för statlig pension och studiestöd avgiftsfritt.'

Pass för nyfödda

Före man kan bevilja ett pass åt ett nyfött finskt barn måste man anmäla det nyfödda barnet till befolkningsregistret. Anmälningsblanketten hittas på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas websidor(Länk till en annan webbplats.)
Som bilaga behövs ett internationellt födelseattest. Uppgifterna måste synas i befolkningsregistret före man kan stätta i gång med passansökan. För passansökan för nyfödda och underåriga behövs båda föräldrarnas samtycke.

Personuppgifter om adresser och ämbetsbetyg i Finland

Man kan begära adressuppgifter om en i Finland bosatt person på hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) 

Registrering i Österrike för EU-medborgare

När man flyttar till Österrike måste man inom tre dagar göra en flyttanmälan till sin boningsorts myndigheter (das Meldeamt). EU-medborgare behöver inte uppehållstillstånd i Österrike, men om vistelsen tar längre än tre månader måste man registrera sig hos boningsortens magistrat eller kommunalmyndigheter. Registreringsplikten gäller för EU- och schweiziska medborgare som flyttat till Österrike efter den 1.1.2006. Mer information om EU-medborgares vistelse i Österrike finns på HELP-webbportalen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och Wien(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (också på engelska).

I Wien är kontaktuppgifterna:
Magistratabteilung 35
1200 Wien, Dresdner Straße 93, Block C
[email protected] 
+43 1 4000 3535
Fax: +43 1 4000 9935220
En nyttig länk för finländare om vad man ska ta i beaktande då man flyttar utomlands, finns på magistratens hemsidor under anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands.

Tull

Den nyaste informationen om importgränser och -stadgor finns på tullens hemsida. För bestämmelser gällande djur, se punkten import och export av Djur.
Ytterligare information
Tullens information(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (t.ex. begränsningar i importen till Finland)