10.3.2020

Itävalta: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Tirol: Vältä tarpeetonta matkustamista

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Itävallan paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevista linkeistä:
https://www.sozialministerium.at/
https://www.virologie.meduniwien.ac.at/
https://www.ages.at/startseite/

Epidemia-alueilta palaavien matkailijoiden tulee noudattaa viranomaisohjeita. Tietoja jaetaan lentokentillä ja THL:n sivuilla https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Itävalta on yleisesti ottaen turvallinen matkailumaa. Matkailijoiden on syytä seurata tarkkaan paikallisia tiedotusvälineitä etenkin odotettavissa olevan sään tai tieliikenteen suhteen ja noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä. Suuremmissa kaupungeissa on syytä varoa taskuvarkaita, joita liikkuu muun muassa kaupoissa, tavarataloissa, ostoskaduilla ja julkisissa liikennevälineissä. Myös kaukojunissa liikkuu varasjoukkioita. Auton sisätiloihin ei pysäköitäessä pidä jättää irtotavaroita, jotka houkuttelevat varkaita. Autovarkaudet ovat lisääntyneet etenkin pääkaupunkialueella.

Kaikilla raja-asemilla tulee varautua pakolaistilanteen vuoksi ruuhkiin ja tarkempiin turvatarkastuksiin. Rajoja ylittäessä tulee pystyä esittämään voimassa oleva matkustusasiakirja eli passi tai henkilökortti.
Eurooppaan kohdistuvan terrorismiuhan vuoksi poliisi saattaa tehostaa toimintaansa turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.

Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 133
Palokunta 122
Ambulanssi 144

Rikollisuus

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Sakkoseuraamusten välttämiseksi moottoritiemaksu kannattaa maksaa välittömästi maahan saavuttaessa Asfinagin maksupisteessä tai huoltoasemalla.

Vaihtelevat sääolot voivat aiheuttaa tieyhteyksien sulkemisia. Runsaat vesisateet ja talvisin lumisateet saattavat haitata tieliikennettä eri puolilla maata.

Tieliikenteessä promilleraja on 0,5.

Omalla autolla matkustettaessa on hyvä tarkistaa, että riittävät autovakuutukset ovat voimassa.

Tieliikennettä koskevia lisätietoja http://www.asfinag.at/ ja http://www.oeamtc.at/
Junaliikenne http://www.oebb.at/

Luonnonolot

Säätila saattaa muuttua kaikkialla maassa äkillisesti, mutta etenkin vuoristoalueilla. Vuodenajan mukaan rankat lumi-, ukkos- tai vesisateet ja voimakas tuuli voivat aiheuttaa tulvia sekä lumi- ja maanvyörymiä eri puolilla maata. Hiihtomatkailijan on hyvä tietää, että viranomaisten ohjeita lumivyöryjen suhteen on ehdottomasti noudatettava.

Matkustajavakuutuksen ehtoihin kannattaa perehtyä ennen matkalle lähtöä.

Ajankohtaisia paikallisia säätietoja saa seuraavista linkeistä: http://www.wetter.at/ , http://wetter.orf.at/oes/. Sivustolla http://www.meteoalarm.eu/?lang=su_FI tiedotetaan Euroopan alueelle ennustetuista vaarallisista sääilmiöistä.

Terveys

Kotiuttamista edellyttävät kuljetukset sairas- ja kuolemantapauksien vuoksi ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELAn myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta (http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti ).

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Itävallassa integraatiolainsäädännön muutoksena hyväksytty nk. huntukielto astui voimaan 1.10.2017, jonka jälkeen kasvoja ei saa enää peittää julkisilla paikoilla.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].