Finland och internationella organisationer i Österrike

Finlands ständiga representation representerar Finland vid de internationella organisationerna belägna i Wien, som det finns något över tio av. 

Internationella atomenergiorganet (IAEA)

IAEA är ett organ inom Förenta nationerna bildat 1957. Huvudkontoret ligger i Wien, Österrike. IAEA har tre huvudsakliga uppgifter: säkerhet, vetenskap och teknologi samt kärnämneskontroll och verifikation.

www.iaea.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Organisation för det fullständiga provstoppsavtalet (CTBTO)

Organisation för det fullständiga provstoppsavtalet har egentligen ännu inte trätt i kraft. En förberedande kommission jobbar för att underlätta för att avtalet ska träda ikraft så snart som möjligt, och för att det globala övervakningssystemet ska fungera problemfritt när avtalet väl blir internationell lag. Över 200 bevakningsstationer (en ochså i Finland) sänder in viktig information för att bevaka seismiska händelser.

www.ctbto.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Wassenaar avtalet (Wassenaar Arrangement, WA)

Wassenaaravtalet hanterar konventionella vapen och så kallade "strategiska produkter", vilka kan komma till användning för tillverkning och spridning av massförstörelsevapen.

www.wassenaar.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC)

 UNODC skapades för att hjälpa FN att hantera de frågor som rör kontroll av illegala droger, brottsprevention, människohandel och internationell terrorism.

www.unodc.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Organisation för industriell utveckling (UNIDO)

UNIDO är FN:s organisation för industriell utveckling och är ett specialiserat organ i Förenta Nationerna. 

www.unido.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Finlands ständiga delegation vid OSSE

Finlands ständiga delegation vid OSSE (Öppnar nytt fönster)vid Finlands ambassad i Wien ansvarar för övervakandet av Finlands intressen och främjandet av målen i Europas säkerhets- och samarbetsorganisation. Delegationens verksamhet leds av en för OSSE ackrediterad ambassadör och ständig representant. Delegationen verkar likt andra deltagarstaters OSSE-delegationer i Wien, där även OSSE:s sekretariat ligger.