12.4.2024

Förenade Arabemiraten: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget ett tryggt resmål. Resenärer uppmanas att iaktta försiktighet eftersom det finns en risk för terrordåd i landet. Ramadans slut och den spända relationen mellan Israel och Iran kan öka säkerhetsriskerna i stora delar av Mellanöstern.
Beakta de muslimska förhållningsreglerna. I landet råder nolltolerans mot narkotika.

Aktuellt

Om du bor permanent i Arabemiraten och reser till ett annat land i avsikt att återvända, men råkar tappa bort ditt pass under resan så kom ihåg att gränsmyndigheterna i Arabemiraten inte godkänner nödpass (emergency passport) för återinresan. Ett nödpass beviljas bara för en resa hem till Finland. Detta gäller också turister. Under de internationella evenemang som äger rum i Arabemiraten bör vara väl införstådd att framkomligheten i trafiken kan påverkas.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är allmänt taget ett tryggt resmål. Resenärer uppmanas att iaktta allmän vaksamhet, eftersom det finns en risk för terrordåd i landet. På grund av de regionala spänningarna kan säkerhetsläget kring Persiska viken förändras plötsligt.

De emiratiska myndigheterna har bekräftat att det gjorts robotattacker mot landet under början av 2022. Även om liknande attacker är sällsynta i landet, kan risken för nya attacker inte uteslutas. Följ hur läget utvecklas genom lokala myndigheters information och medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

Allmänna nödnummer:

  • Polisen: 999
  • Ambulans: 998
  • Brandkår: 997

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet. Turister bör iaktta normal försiktighet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Höga hastigheter och bristande efterlevnad av trafikreglerna orsakar farliga situationer speciellt på motorvägar. Dimma, sandstormar och översvämningar kan också påverka trafiksäkerheten. I landet råder nolltolerans mot användningen av alkohol. Övervakningskamerorna är många och böterna för trafikförseelser kan vara stora.
Länk till myndigheternas webbplats:

Naturförhållanden

Sandstormar, dimma och översvämningar kan sporadiskt försvåra resorna. Under sommarmånaderna stiger temperaturen till +40–50 °C.

Följ de lokala myndigheternas anvisningar om sandstormar och andra förändringar i väderförhållandena.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Hälsomyndigheterna begränsar resenärers rätt att föra in receptbelagda och andra läkemedel. Du får information om införsel av läkemedel vid hälsoministeriet: http://www.mohap.gov.ae/, och från portalen för landets regering: https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-and-controlled-medicines

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt. till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser.

Förenade Arabemiraten har nolltolerans i fråga om narkotika. För innehav och användning av narkotika (inklusive milda droger) utdöms stränga straff. Minimidomen är fyra års fängelse. Detta gäller även för personer som ertappas endast med små rester av droger som använts före ankomsten till Förenade Arabemiraten. Likaså gäller det personer som endast gör mellanlandningar i Förenade Arabemiraten.

I brottmål tillämpas i vissa fall den muslimska sharia-lagen. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet.

Lagstiftningen tillåter dödsstraff för flera brott, bland annat mord, terrorism och narkotikabrott. Också för homosexualitet kan man enligt sharia dömas till döden. I praktiken verkställs dödsstraffet emellertid endast i mycket grova brottsfall.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter. Det är förbjudet att fotografera militära och andra förvaltningsbyggnader. I fråga om sociala medier är det skäl att beakta att det är straffbart att publicera meddelanden och fotografier som kränker bland annat människors privatliv, religion, myndigheter eller landets ledning. Det är också straffbart att sprida rykten och desinformation.Förenade Arabemiraten tvistar om territorialvatten med sina grannar. Västerlänningar som färdats med båt på politiskt känsliga områden har under de senaste åren arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff. Undvik att vistas i närheten av de omtvistade öarna Abu Musa, Greater Tunb och Lesser Tunb i Persiska viken.

Mer information om förutsättningarna för import av kontanta medel samt andra föremål och förnödenheter finns här: https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty

Svar på de vanligaste frågorna hittar du på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/are/vanliga-fragor

Inresebestämmelser

Olaglig vistelse i landet leder till bötesstraff. Mer information hittar du till exempel här: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/visa-fees.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].