Vanliga frågor

Här hittar du svar på följande frågor:

Finska pass och identitetskort

Är det obligatoriskt att besöka beskickningen personligen när passet förnyas? Kan man ansöka om pass på webben?

Enligt 6 § i passlagen ska identifieringen vid ansökan om pass göras antingen vid en finsk beskickning eller vid en polisinrättning.
Passlagen 6 §
En finskmedborgare som vistas utomlands kan ansöka om pass hos en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller hos någon annan finsk beskickning där en utnämnd finsk medborgare som tjänstgör har rätt att utfärda pass. Sökanden ska vara personligen närvarande när passet söks. Ansökan kan inte anhängiggöras elektroniskt.
Vanligt pass kan sökas på webben under vissa förutsättningar.
Övriga upplysningar: Elektronisk ansökan om pass eller identitetskort

Hur snabbt anländer det nya passet till beskickningen?


Ett normalt pass anländer till beskickningen inom cirka två veckor och ett snabbpass inom cirka 5 –8 arbetsdagar.

Hur ska jag reservera tid för att förnya passet?


Beskickningen betjänar med tidsbokning i passärenden. Tidsbeställningarna ska göras per e-post på adressen [email protected].  

Vad behöver jag för att förnya passet?


För förnyande av pass behövs:

  1. Ett fotografi som är mindre än sex månader gammalt.
  2. Giltigt identitetsbevis.
  3. Kvitto på passavgiften, om passet har betalats på förhand till beskickningens bankkonto.


Mer information:
Ansökan om pass eller livkort
Polisen: passbildsanvisning(Länk till en annan webbplats.) (PDF) 443 kB

 

Notarietjänster


Jag har flyttat till Förenade Arabemiraten och den lokala myndigheten ber mig om legitimering av ett intyg som har utfärdats i Finland. Kan beskickningen legitimera mitt intyg?


De intyg som utfärdats i Finland och som man vill använda i Förenade Arabemiraten ska först legaliseras vid Finlands utrikesministerium och därefter vid Förenade Arabemiratens ambassad i Helsingfors.


Närmare anvisningar om legalisering finns på utrikesministeriets webbplats.


Utrikesministeriet: Så här legaliserar du finländska handlingar för utlandet(Länk till en annan webbplats.)


Utrikesministeriet: Kontaktuppgifter till Förenade Arabemiratens ambassad i Helsingfors(Länk till en annan webbplats.)

Den lokala myndigheten begär ett ”Equivalency” - intyg för mitt skolbetyg. Kan jag få den från ambassaden?


På Förenade arabemiratens undervisningsministeriums webbplats(Länk till en annan webbplats.) hittar ni anvisningar för Equivalency-intyget.
För ytterligare förfrågningar i ärendet kan ni kontakta Förenade Arabemiratens undervisningsministerium(Länk till en annan webbplats.), ert universitet i Finland eller Förenade Arabemiratens ambassad i Helsingfors(Länk till en annan webbplats.).


Mitt barn föddes i Förenade Arabemiraten. Hur anmäler jag födelsen till befolkningsdatasystemet och ansöker om pass för barnet?


Övriga upplysningar: Registrering av barn födda i Förenade Arabemiraten


Barnet beviljas personbeteckning när registreringen i befolkningsdatasystemet är färdig. Pass kan sökas först när barnet har registrerats i befolkningsdatasystemet och har en personbeteckning. Beskickningen betjänar pass- och legaliseringsärenden med tidsbokning. Tidsbokning per e-post: [email protected].


Övriga upplysningar: Ansöka om pass för minderårig


Jag behöver ett levnadsintyg för bouppteckning i Finland. Vad ska jag göra?


För levnadsintyger ska personen vara personligen närvarande och på ett tillförlitligt sätt kunna styrka sin identitet (giltigt pass eller identitetskort). Begäran om tidsbokning kan göras per e-post på adressen [email protected].
Övriga upplysningar: Levnadsintyg

Resa till Förenade Arabemiraten


Jag har ett provisoriskt pass. Kan jag resa till Förenade Arabemiraten med ett provisoriskt pass?


Ärendet ska kontrolleras vid Förenade Arabemiratens ambassad i Helsingfors, som är behörig myndighet i inreseärenden till Förenade Arabemiraten. Allmänt kan det konstateras att t.ex. ett provisoriskt pass som beviljats av Finland  enligt beskickningens uppgifter inte godkänns för inresa i Förenade Arabemiraten, varför det finns vissa begränsningar. Dessutom ska passet alltid vara giltigt i minst 6 månader efter resan.

För ytterligare information gällande godkända resedokument till Förenade Arabemiraten vänligen kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Helsingfors(Länk till en annan webbplats.).

Jag är på semester till Förenade Arabemiraten. Får jag ta med mig medicinen?


Arabemiratens hälsovårdsmyndigheter begränsar receptbelagda läkemedel och läkemedel som importeras av turister.
Information om att läkemedel förs in i landet fås från hälsovårdsministeriet(Länk till en annan webbplats.) och via regeringens portal(Länk till en annan webbplats.).


Mer information:
Issue of permit to import medicine for personal use(Länk till en annan webbplats.)
Tullsatsen i Dubai(Länk till en annan webbplats.) (Dubai Customs)
Det lönar sig alltid att ha med sig recepten. Egna recept kan skrivas ut också under resan från den elektroniska tjänsten på adressen www.kanta.fi(Länk till en annan webbplats.).


Jag ska på semester till Förenade Arabemiraten. Behöver jag visum?


När du reser eller flyttar utomlands, ta reda på mållandets inresebestämmelser och nödvändiga resedokument i god tid hos landets myndigheter. Finlands utrikesministerium kan inte ge anvisningar i frågor som gäller andra länders inresebestämmelser.

Övriga upplysningar: Visum och uppehållstillstånd - Finska medborgare

 

Andra frågor


Jag bor i Förenade Arabemiraten och har fått kallelse till värningsplikt. Hur ska jag gå till väga?


I värnpliktsärenden som gäller utomlands bosatta personer kan ni vända er till er regionala byrå för ytterligare anvisningar.  Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten: värnpliktsärenden för personer som bor utomlands(Länk till en annan webbplats.)


Jag flyttade just till Förenade Arabemiraten. Vart ska jag anmäla min adressändring?


Om du är finsk medborgare och bor utomlands, ska du skicka ett meddelande om ändring av dina adressuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Mer information: Anmälan av ny adress till befolkningsdatasystemet


Beskickningen rekommenderar att en reseanmälan görs på adressen matkustusilmoitus.fi, eftersom beskickningen endast därigenom får information om finländare som vistas i landet. I krissituationer skickas information via systemet . Kom ihåg att även följa ambassadens hemsida och sociala medier (Facebook(Länk till en annan webbplats.), Twitter(Länk till en annan webbplats.))


Mer information: matkustusilmoitus.fi(Länk till en annan webbplats.)


Jag vill gifta mig i Dubai. Hur går det?


En hindersprövning måste göras före vigseln. Intyget beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). 


DVV: Prövning av hinder mot äktenskap(Länk till en annan webbplats.)


Handlingar som utfärdats i Finland ska i regel legaliseras i Finland för användning i Förenade Arabemiraten.


Mer information:


Utrikesministeriet: Så här legaliserar du finländska handlingar för utlandet(Länk till en annan webbplats.)


Kontakta Förenade Arabemiratens vigselmyndighet för information gällande nödvändiga intyg och dokument inför vigseln. 

Hur får jag ett brottsregisterutdrag från Förenade Arabemiraten?


Ett brottsregisterutdrag kan beställas på Förenade Arabemiratens inrikesministeriums webbplats.
Inrikesministeriet i Förenade Arabemiraten: Issuance criminal record certificate(Länk till en annan webbplats.)


Hur får jag ett brottsregisterutdrag av den finländska myndigheterna?


Ett brottsregisterutdrag kan beställas hos Finlands rättsregistercentral(Länk till en annan webbplats.).

 

Jag har ett finländskt körkort. Är det giltigt i Förenade Arabemiraten?


Information om Förenade Arabemiratens anvisningar om körkort finns på Förenade Arabemiratens myndigheters webbsidor.

Portal för Förenade Arabemiratens mydigheter: Get a driving licence(Länk till en annan webbplats.)
Abu Dhabi Police(Länk till en annan webbplats.)
Road and Transportation Authority (RTA): drivers licensing(Länk till en annan webbplats.)
Automobilförbundet(Länk till en annan webbplats.)internationellt körkort(Länk till en annan webbplats.)