Förenade Arabiemiraten: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

Visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass / Official duty passport
  • Specialpass (Special passport)  
  • Provisoriskt pass med villkor för återresa (Temporary passport, recognized for exit or transit to return to UEA)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)