Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Pass

235 940 AED

Snabbpass

255 1 020 AED

Tillfälligt pass

270 1 080 AED

Laissez Passer resedokument

235 940 AED

En provisorisk EU-resehandling

255 1 020 AED

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 940 AED

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 940 AED

Identitetskort

60 240 AED

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 320 AED

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 280 AED

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 200 AED

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 120 AED

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Schengenvisum

80 320 AED

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 160 AED

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 140 AED

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 280 AED

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 480 AED

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 240 AED

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 AED

Omprövningsbegäran

255 1 020 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 080 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 1 880 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 960 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 160 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 920 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 520 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 920 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 1 600 AED

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 760 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 960 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 920 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 520 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 960 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 160 AED

Uppehållstillstånd för studier

450 1 800 AED

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 400 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 080 AED

D-visum, papperansökan

120 480 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 960 AED

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 380 AED

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Medborgarskapsanmälan

220 880 AED

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 600 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 400 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 320 AED

Befrielsenansökan

690 2 760 AED

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 400 AED

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 240 AED

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 200 AED

Offentligt köpvittne

160 640 AED

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 160 AED

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 600 AED

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 180 AED