Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Pass

140 625 AED

Snabbpass

160 715 AED

Tillfälligt pass

175 780 AED

Laissez Passer resedokument

140 625 AED

Emergency Travel Document ETD

140 625 AED

Tillfälligt främlingspass

45 200 AED

Identitetskort

90 400 AED

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 260 AED

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 135 AED

Visum

Schengenvisum 80 € 358 AED
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 179 AED
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 156 AED

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 AED

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Omprövningsbegäran

170 760 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 320 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 095 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 3 080 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 185 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 720 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 830 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 140 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 560 AED

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 080 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 185 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 720 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 1 830 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 3 080 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 185 AED

Uppehållstillstånd för studier

450 2 010 AED

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 560 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 205 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 070 AED

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Medborgarskapsanmälan

200 890 AED

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 670 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 445 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 355 AED

Befrielsenansökan

590 2 630 AED

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 445 AED

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Intyg av notarius publicus

30 135 AED

Offentligt köpvittne

160 715 AED

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 180 AED

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 135 AED