Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i Förenade Arabemiraten, Qatar eller Bahrain.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Förenade Arabemiraten, Qatar eller Bahrain.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 108 kB) (Öppnar nytt fönster)

För information om dödsfallsintyg samt födelsebevis kan du kan vända dig till hälsovårdsministeriet (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Förenade Arabemiraten. Ofta krävs ett personligt besök hos myndigheten för att få intyget beviljat. För information om äktenskapsbevis, vänligen kontakta respektive vigselmyndighet.

Adressförfrågningar

I Förenade arabemiraten, Bahrain eller Qatar finns det inget centraliserat adressdatasystem för att beställa adressuppgifter. Det finns heller adressregister över utlänningar.