Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i Förenade Arabemiraten, Qatar eller Bahrain.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Förenade Arabemiraten, Qatar eller Bahrain.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 108 kB)

För information om dödsfallsintyg samt födelsebevis kan du kan vända dig till hälsovårdsministeriet (på engelska) i Förenade Arabemiraten. Ofta krävs ett personligt besök hos myndigheten för att få intyget beviljat. För information om äktenskapsbevis, vänligen kontakta respektive vigselmyndighet.

Adressförfrågningar

I Förenade arabemiraten, Bahrain eller Qatar finns det inget centraliserat adressdatasystem för att beställa adressuppgifter. Det finns heller adressregister över utlänningar.