Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Pass

235 940 AED

Snabbpass

255 1 020 AED

Tillfälligt pass

270 1 080 AED

Laissez Passer resedokument

235 940 AED

En provisorisk EU-resehandling

255 1 020 AED

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 940 AED

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 940 AED

Identitetskort

60 240 AED

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 320 AED

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 280 AED

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 200 AED

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 120 AED