Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Registrering av barn födda i Förenade Arabemiraten

Finska medborgare födda i Förenade Arabemiraten ska registreras i befolkningsdatasystemet med följande handlingar:

  • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett. Du hittar anmälningsblanketten på Myngigheten för Digitalisering och Befolkningsdatas webbplats:  Registrering av barn som fötts utomlands(Länk till en annan webbplats.).  Obs! Blanketten ska fyllas i omsorgsfullt och undertecknas av båda föräldrarna.
  • Det ursprungliga födelseattestet på engelska som utfärdats av Förenade Arabemiratens myndigheter och som ska legaliseras vid Förenade Arabemiratens utrikesministerium och vid Finlands ambassad i Abu Dhabi.
  • Fotokopior av föräldrarnas pass.

Efter barnets födelse ska du kontakta Finlands ambassad i Abu Dhabi för legalisering av födelsebeviset. Alla ovan nämnda dokument kan lämnas in till beskickningen med tidsbokning, och beskickningen skickar dem elektroniskt vidare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också själv skicka anmälan med bilagor per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland vid enheten i Jakobstad. Be vid behov om flera kopior av födelseattestet hos Förenade Arabemiratens myndigheter, om det ursprungliga intyget inte kan returneras.
Mer information på Digi - och befolkningsdataverkets webbplats: (Länk till en annan webbplats.)Registrering av barn födda utomlands(Länk till en annan webbplats.).