Prislista

Visum

Schengenvisum 80 € 350 AED
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 175 AED
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 155 AED

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 AED

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Omprövningsbegäran

170 735 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 250 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 035 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 2 985 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 120 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 640 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 775 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 075 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 515 AED

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 985 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 120 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 640 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 1 775 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 2 985 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 120 AED

Uppehållstillstånd för studier

450 1 945 AED

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 515 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 170 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 040 AED