Prislista

Visum

Schengenvisum 80 € 320 AED
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 160 AED
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 140 AED

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 AED

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AED)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 475 AED

Omprövningsbegäran

170 675 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 065 AED

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 1 870 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 940 AED

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 950 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 910 AED

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 510 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 910 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 390 AED

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 745 AED

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 950 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 910 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 510 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 940 AED

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 950 AED

Uppehållstillstånd för studier

450 1 790 AED

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 390 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 075 AED

D-visum, papperansökan

120 475 AED

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 955 AED

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 380 AED