28.11.2023

Arabiemiirikunnat: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleisesti ottaen turvallinen matkailumaa. Tarkkaavaisuutta suositellaan, koska maassa on terrori-iskujen riski. Islaminuskosta johtuvat käyttäytymissäännöt on huomioitava. Maassa on nollatoleranssi huumausaineiden suhteen. UAE:ssa järjestettävien kansainvälisten tapahtumien aikana, on hyvä tiedostaa, että liikenne tulee olemaan tavanomaista ruuhkaisempaa ja liikkuminen kaupungilla voi hankaloitua.

Ajankohtaista

Mikäli olet Arabiemiirikunnissa ja poistut maasta toiseen valtioon tarkoituksenasi palata takaisin Arabiemiirikuntiin ja matkan aikana kadotat passisi niin huomaathan, että Arabiemiirikuntien rajaviranomaiset eivät hyväksy hätäpassia (emergency passport) maahanpaluuseen. Hätäpassi myönnetään ainoastaan Suomeen, kotimatkaa varten. Tämä koskee sekä vakituisesti Arabiemiirikunnissa asuvia että lomailijoita.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Arabiemiirikunnat on yleisesti ottaen turvallinen matkailukohde. Tarkkaavaisuutta suositellaan, koska maassa on terrori-iskujen riski. Alueellisten jännitteiden vuoksi turvallisuustilanne Persianlahden maissa voi muuttua nopeasti.

Aikaisempien vahvistettujen ilmaiskujen vuoksi, vaikka vastaavat iskut ovat maassa harvinaisia, uusien iskujen mahdollisuutta ei voida poissulkea. Matkustajia kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä paikallisten viranomaisten tiedotteista ja tiedotusvälineistä sekä huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta.

Yleiset hätänumerot:

  • Poliisi: 999
  • Ambulanssi: 998
  • Palolaitos: 997

Rikollisuus

Rikollisuutta maassa on vähän. Turisteja kehotetaan tavanomaiseen varovaisuuteen.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Korkeat ajonopeudet ja liikennesääntöjen suurpiirteinen noudattaminen aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti moottoriteillä. Sumu, hiekkamyrskyt ja tulvat voivat myös vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Liikenteessä vallitsee nollatoleranssi alkoholin käytön suhteen. Valvontakameroita on laajalti ja sakot liikennerikkomuksista voivat olla merkittäviä.

Linkit viranomaisten verkkosivulle:

Luonnonolot

Hiekkamyrskyt, sumu ja tulvat voivat satunnaisesti vaikeuttaa matkustamista. Kesäkuukausina lämpötila kohoaa +40−50 °C:een.
Seuraa paikallisten viranomaisten antamia ohjeita hiekkamyrskyjen ja muiden säätilanteiden vaihteluista.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Dubain maahantuloasioista vastaava viranomainen General Directorate of Residency and Foreginers Affairs GDRFA: https://www.gdrfad.gov.ae/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Abu Dhabin maahantuloviranomainen Federal Auhtority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security: https://icp.gov.ae/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja:

Arabiemiirikuntien terveysministeriö (Ministry of Health and Prevention): https://www.mohap.gov.ae(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Dubain terveysviranomaiset: (Dubai Health Authority): https://www.dha.gov.ae/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Abu Dhabin terveysviranomaiset (Abu Dhabi Department of Health): https://www.doh.gov.ae/en/covid-19(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Arabiemiirikuntien viranomaissivusto: https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae

Suomen Abu Dhabin -suurlähetystön tiedote:
https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951

Arabiemiirikuntien terveysviranomaiset rajoittavat matkailijoiden maahantuomia reseptilääkkeitä ja lääkkeitä. Tietoa näiden tuomisesta maahan saa terveysministeriöltä: http://www.mohap.gov.ae/(Linkki toiselle web-sivustolle.), sekä maan hallituksen portaalista: https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-and-controlled-medicines

Ajankohtaista tietoa Arabiemiirikuntien koronavirustilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Arabiemiirikunnat on islamilainen maa, jossa tulee käyttäytyä konservatiivisesti. Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää.

Arabiemiirikunnilla on nollatoleranssi huumausaineiden suhteen. Huumausaineiden hallussapidosta ja käytöstä (mukaan lukien miedot huumeet) langetetaan kovia tuomioita. Vähimmäistuomio on neljä vuotta vankeutta. Tämä koskee myös henkilöitä, joilta löytyy pieniäkin jäämiä huumeista, joita on käytetty ennen Arabiemiirikuntiin saapumista. Edellä mainittu koskee myös Arabiemiirikuntiin välilaskun tekeviä matkustajia.

Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos (avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty.

Maan lainsäädäntö sallii kuolemantuomion useissa rikosnimikkeissä ml. murha sekä terrorismiin ja huumausainerikoksiin liittyvät tapaukset. Myös homoseksuaalisuudesta voidaan sharia-lain mukaan tuomita kuolemaan. Käytännössä kuolemantuomioita pannaan täytäntöön vain erittäin törkeissä rikostapauksissa.

Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella. Sotilaallisten ja muiden hallintorakennusten valokuvaaminen on kielletty. Sosiaalista mediaa käytettäessä kannattaa huomioida, että muun muassa ihmisten yksityisyyttä, uskontoa, viranomaisia tai maan johtoa loukkaavien viestien ja valokuvien julkaiseminen on rangaistavaa. Myös huhujen ja disinformaation levittäminen on rangaistavaa.

Arabiemiirikunnilla on naapuriensa kanssa aluevesikiistoja. Poliittisesti herkillä alueilla veneilleitä länsimaisia henkilöitä on viime vuosina pidätetty ja jopa tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin. Kiistanalaisten Persianlahdella sijaitsevien Abu Musa, Greater Tunb, ja Lesser Tunb -saarien läheisyydessä liikkumista on vältettävä.

Tietoa käteisvarojen sekä muiden esineiden ja tarvikkeiden maahantuonnin edellytyksistä löydät täältä: https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/are/usein-kysytyt-kysymykset.

Maahantulosäännökset

Laittomasta maassa oleskelusta seuraa sakkorangaistus. Lisätietoja löydät esimerkiksi täältä: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/visa-fees.

Lisätietoja:

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].