Team Finland Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Qatarissa ja Bahrainissa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Suomen edustoissa maailmalla tehdään töitä suomalaisten yritysten kansainvälisten menestysmahdollisuuksien hyväksi. Ulkoministeriö ja edustustot:

  • Auttavat yrityksiä yhteyksien luomisessa

  • Tarjoavat tietoa kunkin maan markkinoista ja mahdollisuuksista

  • Tukevat markkinoillepääsyn onnistumisessa.

Näiden palveluiden ohella ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Lisäksi ulkoministeriö tarjoaa tietoa EU:n solmimien kauppasopimusten hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finlandin verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -toimijat

Team Finland -yhteyshenkilöt edustustossa

Maajohtaja:
Marianne Nissilä, suurlähettiläs
Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa
marianne.nissila(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 885 3666

Team Finland -koordinaattori:
Johanna Riihimaa, kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija
Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa
johanna.riihimaa(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 885 3666

Jaakko Skantsi, Team Finland Knowledge(Linkki toiselle verkkosivustolle) -erityisasiantuntija
Suomen suurlähetystö, Abu Dhabissa
jaakko.skantsi(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 885 3666

Team Finland -verkoston tavoitteet Arabiemiirikunnissa

Team Finland -verkoston tavoitteena on tukea suomalaisyritysten pääsyä markkinoille, edistää investointeja Suomeen ja suomalaisyrityksiin sekä vahvistaa Suomen maakuvaa.

Arabiemiirikunnat (7 emiirikuntaa) tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Potentiaalisia yhteistyösektoreita ja Team Finland -toiminnan painopisteitä ovat erityisesti terveys- ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia, koulutus, puhtaan teknologian ratkaisut ja biotalous, ICT, ruoka sekä matkailu. Maan liiketoimintaympäristö on suotuisa, maan kasvuodotukset pitkällä tähtäimellä ovat hyvät ja niihin liittyvät kehittämissuunnitelmat mittavat. Suurten infrastruktuurihankkeiden lisäksi maa kehittää omaa innovaatioympäristöään, hakee korkeaa ja uusinta teknologiaa sekä osaamista pyrkiessään monipuolistamaan öljy- ja kaasuteollisuuteen nojaavan taloutensa rakennetta. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja menestys edellyttää sekä yrityksiltä että valtiovallalta pitkäjänteistä toimintaa, hyviä yhteistyökumppaneita ja läsnäoloa. Suomen maakuva alueella on myönteinen, joskin verrattain ohut. Suomi tunnetaan erityisesti korkealaatuisesta koulutuksesta, teknologiaosaamisesta, innovaatioista ja start-upeista sekä luotettavana kumppanina.

Uusia mahdollisuuksia tarjoaa Suomen ja suomalaisyritysten osallistuminen Expo 2020 Dubai -maailmannäyttelyyn(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Suomi rakentaa maailmannäyttelyyn oman paviljongin ja Suomen parasta osaamista tullaan esittelemään monipuolisesti puolen vuoden ajan (1.10.2021 – 31.3.2022).

Lisätietoa