Team Finland Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Bahrainissa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Suomen edustoissa maailmalla tehdään töitä suomalaisten yritysten kansainvälisten menestysmahdollisuuksien hyväksi. Ulkoministeriö ja edustustot:

  • Auttavat yrityksiä yhteyksien luomisessa

  • Tarjoavat tietoa kunkin maan markkinoista ja mahdollisuuksista

  • Tukevat markkinoillepääsyn onnistumisessa.

Näiden palveluiden ohella ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Lisäksi ulkoministeriö tarjoaa tietoa EU:n solmimien kauppasopimusten hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finlandin verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -toimijat

Team Finland -yhteyshenkilöt edustustossa

Maajohtaja:
Marianne Nissilä, suurlähettiläs
Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa
marianne.nissila(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 885 3666

Team Finland -koordinaattori:
Johanna Riihimaa, kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija
Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa
johanna.riihimaa(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 885 3666

Team Finland -verkoston tavoitteet Arabiemiirikunnissa

Team Finland -verkoston tavoitteena on tukea suomalaisyritysten pääsyä ja kasvua markkinoilla, edistää investointeja Suomeen ja suomalaisyrityksiin sekä vahvistaa Suomen maakuvaa.

Seitsemästä emiirikunnasta muodostuva Arabiemiirikunnat on vakaa ja vauras maa, joka tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Lähi-idän alueellisena kaupan, rahoitusalan, turismin ja logistiikan keskuksena tunnettu UAE jatkaa kunnianhimoisia toimia monipuolistamalla ja kehittämällä talouttaan, sen pyrkiessä pois öljyriippuvuudesta kohti tietopohjaista yhteiskuntaa. Suurimmat liiketoimintamahdollisuudet löytyvät seuraavilta aloilta, joihin Team Finland –toiminnassa keskitytään ja joihin maan hallitus on ilmoittanut erityisesti panostavansa: 1. digitalisaatio, 2. energia, 3. kiertotalous sekä 4. terveys ja terveysteknologia. UAE:n liiketoimintaympäristö on suotuisa ja kaupan esteitä on vähän. Maa kehittää innovaatioympäristöään, hakee korkeaa ja uusinta teknologiaa, sekä houkuttelee kansainvälisiä yritysinvestointeja ja osaamista. Digitalisaation ja vihreän siirtymän lisäksi kiinnostuksen kohteina ovat mm. älykkään kaupungit ja liikenneratkaisut, tekoäly ja robotiikka, lohkoketjuteknologia, 5G-teknologia, avaruusala sekä ruoka- ja vesiturva. Mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle löytyy laajasti, mutta kovaan kilpailuun on varauduttava. Menestys edellyttää yrityksiltä sitoutumista, pitkäjänteistä toimintaa, hyviä yhteistyökumppaneita ja läsnäoloa. Suomen maakuva alueella on myönteinen, joskin verrattain ohut. Suomi tunnetaan erityisesti korkealaatuisesta koulutuksesta, teknologiaosaamisesta, innovaatioista sekä luotettavana kumppanina.

Lisätietoa