Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa maistraatille.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Norjassa syntyneen lapsen ilmoittaminen Suomeen

Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä). Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta -lomake ja alla olevat liitteet.

Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään lapsen syntyessä tai heidän mennessään naimisiin lapsen ollessa alle 18-vuotias. Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta -lomake ja alla olevat liitteet.

Liitteet:

  • Fødselsattest/syntymätodistus (alkuperäinen, saa Skatteetatenista)
  • Vanhempien passeista kopiot
  • "Utskrift av registrerte opplysninger" norjalainen virkatodistus lapsesta. (Saa Skatteetatenista. Voi tilata Altinnin-sivuilta,  kommenttikenttään merkintä, että haluaa todistuksen lapsesta.)
  • Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa ja lapsella on isä, myös isyystodistus tai vaihtoehtoisesti Skatteetatenista yhteishuoltajuudesta todiste

Todistukset voivat olla norjaksi, ei tarvitse käännättää.

 

Jos lapsen isä ei ole avioliitossa lapsen äidin kanssa lapsen syntyessä, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta (lomake KAN_4). Ilmoitusmenettely koskee vain 1.6.2003 jälkeen syntyneitä. 

Liitteet:

  • Fødselsattest/syntymätodistus (alkuperäinen, saa Skatteetatenista)
  • Vanhempien passeista kopiot
  • "Utskrift av registrerte opplysninger" norjalainen virkatodistus lapsesta. (Saa Skatteetatenista. Voi tilata Altinnin-sivuilta, kommenttikenttään merkintä, että haluaa todistuksen lapsesta.)
  • Isyystodistus tai vaihtoehtoisesti Skatteetatenista yhteishuoltajuudesta todiste

Huom! tulee varata aika edustustosta tunnistautumiseen.