Kahdenväliset suhteet

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen kokonaisvienti Norjaan:
Vuosi 2015: 1,56 mrd. €
Vuosi 2016: 1,54 mrd. €
Vuosi 2017: 1,59 mrd. €
Vuosi 2018: 1,69 med. €
Suomen kokonaistuonti Norjasta:
Vuosi 2015: 1,02 mrd. €
Vuosi 2016: 1,09 mrd. €
Vuosi 2017: 1,49 mrd. €
Vuosi 2018: 1,9 mrd. €
Suomen ja Norjan välinen kauppatase:
Vuosi 2015: +550 milj. €
Vuosi 2016: +455 milj. €
Vuosi 2017: + 101 milj. €
Vuosi 2018: -201 milj. €
Lähde: Tulli

Suomalaiset, suomen kieli

Norjassa asuu pysyvästi noin 6 370 Suomen kansalaista, mutta kaiken kaikkiaan maassa arvioidaan olevan noin 7 000-8 000 suomalaista.
Suomen kielen asema on Norjan kahden pohjoisen maakunnan alueella hyvä, eli sille on taattu niin sanotun toiskielen asema. Suomea toiskielenä opiskelee noin 600 koululaista. Lisäksi suomen kielessä on mahdollisuus saada tukiopetusta äidinkielenä tai kaksikielistä aineopetusta, tai sitä on mahdollisuus opiskella valinnaisena vieraana kielenä.