Kahdenväliset suhteet

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen kokonaisvienti Norjaan:
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
Miljardia €
1,41
1,60
1,80
1,65
1,55*
Lähde: Finpro 2014
*Tullin ennakkotilasto, tammikuu 2015
Suomen kokonaistuonti Norjasta:
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
Miljardia €
1,20
1,95
2,17
1,19
1,63*
Lähde: Finpro (2014)
* Tullin ennakkotilasto, tammikuu 2015
Suomen ja Norjan välinen kauppatase:
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
+ milj. €
208
- 354
- 362
456
- 84*
Lähde: Finpro (2014)
* Tullin ennakkotilasto, tammikuu 2015
Suorat sijoitukset Norjasta Suomeen:
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
Milj. €
517
362
1 063
211
428
Lähde: Finpro (2014)
Suorat sijoitukset Suomesta Norjaan:
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
Milj. €
1 076
2 215
2 023
1 069
1 128
Lähde: Finpro

Suomalaiset, suomen kieli

Norjassa asuu pysyvästi noin 6 370 Suomen kansalaista, mutta kaiken kaikkiaan maassa arvioidaan olevan noin 7 000-8 000 suomalaista.
Suomen kielen asema on Norjan kahden pohjoisen maakunnan alueella hyvä, eli sille on taattu niin sanotun toiskielen asema. Suomea toiskielenä opiskelee noin 600 koululaista. Lisäksi suomen kielessä on mahdollisuus saada tukiopetusta äidinkielenä tai kaksikielistä aineopetusta, tai sitä on mahdollisuus opiskella valinnaisena vieraana kielenä.