Kuolemasta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos vainaja kotiutetaan Suomeen arkussa tai uurnassa, suomalainen oikeuslääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen.

Muussa tapauksessa vainajan omaisten täytyy huolehtia siitä, että Suomen väestötietojärjestelmään tulee merkintä kuolinpäivästä. Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta (pdf) tehdään maistraattiin tai sen voi jättää/postittaa Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen maistraattiin rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen, laillistettu kuolintodistus.

Jos asiakirja on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se käännätettävä virallisesti jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös käännöksen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan kuolintodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Omaiset maksavat kuolintodistuksen hankkimisesta, käännättämisestä ja laillistamisesta aiheutuvat kulut.

Kuolema Norjassa

Suomen kansalainen kuollut Norjassa

Norjan käräjäoikeudet (Tingrett) lähettävät automaattisesti tiedon Suomen Oslon suurlähetystöön Norjassa kuolleista Suomen kansalaisista.

Kaksoiskansalainen kuollut Norjassa

Tietoja kaksoiskansalaisten kuolinpäivästä ei lähetetä suurlähetystöön automaattisesti, koska Norjan väestörekisteriin merkitään vain yksi kansalaisuus. Tämän vuoksi, jos kaksoiskansalainen kuolee Norjassa, omaisten tulee huolehtia siitä, että kuolinpäivä rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään.

Kuolintodistus Norjasta

Norjan käräjäoikeuksilta (Tingrett) voi tilata kuolintodistuksen, jonka voi lähettää suoraan postitse Pietarsaaren yhteysmaistraattiin.

Suomen ja Norjan välillä kuolin- sekä muut virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää.

 

Ohjeita omaisille Info Pohjola: Kuolemantapaukset ja perintö Norjassa