Markkinamahdollisuudet Norjassa 

Norjassa on kysyntää suomalaisosaamiselle 

Norjan talous on hyvässä vireessä maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta. Norja uudistaa energiantuotantoaan ja panostaa tulevaisuuden teknologioihin ja perinteisen teollisuuden uudistamiseen. Suomalaisyrityksillä on Norjassa hyvä maine luotettavina ja osaavina kumppaneina. Norjan Team Finland-verkoston työn painopisteitä ovat etenkin akku- ja meriteollisuus, terveysala, vähähiilinen rakentaminen, kiertotalous ja vihreän siirtymän ratkaisut.  

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Norjan markkinatilanteesta. 

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi: