Anmälan till Finland om barn som fötts i Norge

Barnet till en finländsk mor får alltid finskt medborgarskap vid födseln (gäller barn födda efter den 1 september 1984). Blanketten Anmälan om barn som fötts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och de bilagor som anges nedan. OBS! Om du vill skicka information till Finlands  befolkningsdatasystem via ambassaden, är det avgiftsbelagd (prislista (Öppnar nytt fönster)från och med 1.9.2020 enligt 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) (Öppnar nytt fönster) Du kan skicka direkte till DVV per post: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 1003, 00531 HELSINGFORS.

Finländsk far, föräldrarna gifta med varandra

Barnet till en finländsk far får finskt medborgarskap, om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds eller när de gifter sig med varandra medan barnet är under 18 år. Blanketten Anmälan om utomlands född finsk medborgare(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och de bilagor som anges nedan. OBS! Om du vill skicka information till Finlands  befolkningsdatasystem via ambassaden, är det avgiftsbelagd (prislista (Öppnar nytt fönster)från och med 1.9.2020 enligt 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010). Du kan skicka direkte till DVV per post: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 1003, 00531 HELSINGFORS.

Bilagor

  1. Födelseattest i original(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (fås från Skatteetaten)
  2. Norskt ämbetsbetyg (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)för barnet. (Fås från Skatteetaten och kan beställas från webbplatsen Altinn, ange i kommentarsfältet att du vill ha intyget för ett barn.) 
  3. Faderskapsintyg eller alternativt ett intyg(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) från Skatteetaten över delad vårdnad, om föräldrarna inte är gifta med varandra och barnet har en far.
  4. Kopior av föräldrarnas pass

Intygen får vara på norska, de behöver inte översättas, förses med apostille eller legaliseras.

Fadern finländare, föräldrarna inte gifta med varandra

Om ett barns far inte är gift med dess mor när det föds, får barnet finskt medborgarskap på anmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Anmälningsförfarandet gäller endast barn födda efter den 1 juni 2003.

Bilagor

  1. Födelseattest i original (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(fås från Skatteetaten)
  2. Norskt ämbetsbetyg (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)för barnet. (Fås från Skatteetaten och kan beställas från webbplatsen Altinn, ange i kommentarsfältet att du vill ha intyget för ett barn.) 
  3. Faderskapsintyg eller alternativt ett intyg(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) från Skatteetaten över delad vårdnad, om föräldrarna inte är gifta med varandra och barnet har en far.
  4. Kopior av föräldrarnas pass

Intygen får vara på norska, de behöver inte översättas, förses med apostille eller legaliseras.