Anmälan till Finland om barn som fötts i Norge

Barnet till en finländsk mor får alltid finskt medborgarskap vid födseln (gäller barn födda efter den 1 september 1984). Blanketten Anmälan om utomlands född finsk medborgare och de bilagor som anges nedan. OBS! Om du vill skicka information till Finlands  befolkningsdatasystem via ambassaden, är det avgiftsbelagd (30 euro) från och med 1.9.2020 enligt 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) .

 

Finländsk far, föräldrarna gifta med varandra

Barnet till en finländsk far får finskt medborgarskap, om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds eller när de gifter sig med varandra medan barnet är under 18 år. Blanketten Anmälan om utomlands född finsk medborgare och de bilagor som anges nedan. OBS! Om du vill skicka information till Finlands  befolkningsdatasystem via ambassaden, är det avgiftsbelagd (30 euro) från och med 1.9.2020 enligt 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) .

Bilagor

  1. Födelseattest i original (fås från Skatteetaten)
  2. Norskt ämbetsbetyg för barnet. (Fås från Skatteetaten och kan beställas från webbplatsen Altinn, ange i kommentarsfältet att du vill ha intyget för ett barn.) 
  3. Faderskapsintyg eller alternativt ett intyg från Skatteetaten över delad vårdnad, om föräldrarna inte är gifta med varandra och barnet har en far.
  4. Kopior av föräldrarnas pass

Intygen får vara på norska, de behöver inte översättas, förses med apostille eller legaliseras.

 

Fadern finländare, föräldrarna inte gifta med varandra

Om ett barns far inte är gift med dess mor när det föds, får barnet finskt medborgarskap på anmälan. Anmälningsförfarandet gäller endast barn födda efter den 1 juni 2003.

Bilagor

  1. Födelseattest i original (fås från Skatteetaten)
  2. Norskt ämbetsbetyg för barnet. (Fås från Skatteetaten och kan beställas från webbplatsen Altinn, ange i kommentarsfältet att du vill ha intyget för ett barn.) 
  3. Faderskapsintyg eller alternativt ett intyg från Skatteetaten över delad vårdnad, om föräldrarna inte är gifta med varandra och barnet har en far.
  4. Kopior av föräldrarnas pass

Intygen får vara på norska, de behöver inte översättas, förses med apostille eller legaliseras.

 

Obs! Beställ tid hos beskickningen för fastställande av identitet.