Edustuston tehtävät

Edustusto noudattaa ulkoasiainhallinnon toiminta-ajatusta ja siinä mainittuja ulkoasiainhallinnon perusarvoja.

Edustusto edustaa Norjassa koko Suomen valtionhallintoa.

Edustusto osallistuu Suomen ja Norjan välisen yhteistyön valmisteluun sekä toteuttamiseen, raportoi analyyttisesti Norjassa käytävästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, edistää Suomen ja Norjan välisiä taloudellis-kaupallisia suhteita, pyrkii syventämään Suomen ja suomalaisen kulttuurielämän tuntemusta sekä tarjoaa konsulipalveluja.

Jos haluat välittää meille ideoita, toivomuksia, mietteitä, vinkkejä tai kritiikkiä, olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä.