Dödsfall i Norge

En finsk medborgare har dött i Norge

De norska tingsrätterna informerar automatiskt finska ambassaden i Oslo om finska medborgare som har avlidit i Norge.

Person med dubbelt medborgarskap har dött i Norge

Ambassaden informeras inte automatiskt om dödsdagen för personer med dubbelt medborgarskap, eftersom endast ett medborgarskap antecknas i det norska befolkningsregistret. Av den orsaken ska de anhöriga till en person med dubbelt medborgarskap se till att dödsdagen registreras i det finska befolkningsdatasystemet.

Dödsattest från Norge

Dödsattest kan beställas från en norsk tingsrätt och skickas direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland.

Anmälan om dödsfall utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) skickas per post til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Dödsattest och andra ämbetsbetyg från Norge kan användas som sådana hos myndigheter i Finland, de behöver inte översättas.

Info Norden: Anvisningar för anhöriga(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)