Dödsfall i Norge

En finsk medborgare har dött i Norge

De norska tingsrätterna informerar automatiskt finska ambassaden i Oslo om finska medborgare som har avlidit i Norge.

Person med dubbelt medborgarskap har dött i Norge

Ambassaden informeras inte automatiskt om dödsdagen för personer med dubbelt medborgarskap, eftersom endast ett medborgarskap antecknas i det norska befolkningsregistret. Av den orsaken ska de anhöriga till en person med dubbelt medborgarskap se till att dödsdagen registreras i det finska befolkningsdatasystemet.

Dödsattest från Norge

Dödsattest kan beställas från en norsk tingsrätt och skickas direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Mellan Finland och Norge duger dödsattest och andra ämbetsbetyg som sådana, de behöver inte översättas.

Info Norden: Anvisningar för anhöriga(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)