Beredskapsplan, Moçambique, Finlands ambassad, Maputo

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig ute när en kris har brutit ut, annat än mellan hemmet och arbetsplatsen. Hemmet är i allmänhet det tryggaste stället, och där når man dig bäst. Följ med nyheter i massmedia, inklusive lokala och internationella radiostationer. Följ stationeringslandets myndigheters och/eller beskickningens anvisningar. Se till att din grundberedskap är i ordning och komplettera förråden vid behov. Reservera tvättvatten med tanke på vattenavbrott.

Tänk på att du bara kan ta med dig en begränsad mängd personliga ägodelar vid en evakuering. Lås eller ordna med bevakning av fast egendom i god tid. Om evakuering blir aktuellt är det bra att göra upp en lista över egendom som inte kan tas med, och vilket värde den uppgår till.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

En evakuering ska genomföras endast om det är tekniskt möjligt och den inte väsentligt ökar riskerna jämfört med att stanna. Vid planeringen av beredskapen bör man på förhand skissera upp alternativa åtgärdsmodeller, samla kontaktuppgifter, planera arbetsfördelningen osv. En person kan evakueras eller transporteras till hemlandet endast med sitt eget samtycke. De nordiska länderna och EU-länderna förhandlar i regel både på lokal nivå och på ministerienivå innan ett beslut om evakuering fattas. Samarbetsmöjligheterna bör utredas med dessa representationer i varje enskilt fall. Utrikesministeriet beslutar om evakuering utifrån förhandlingar mellan ministeriet och representationen och utifrån bedömningar av läget. Om situationen så kräver (t.ex. om säkerhetsläget snabbt och kraftigt försämras eller kommunikationerna bryts) kan representationschefen eller dennes ställföreträdare bli tvungen att på egen hand fatta beslut om evakuering. Representationens assistansskyldighet begränsas till dess faktiska möjligheter att vidta åtgärder. Även i krissituationer agerar man i allmänhet på en annan stats suveräna territorium. Personer som uppehåller sig på en annan stats territorium är underordnade den statens rättsliga och verkställande makt. Således är var och en skyldig att följa lokala lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. I samband med en evakuering kan beskickningen anordna transporter eller ett utrymme inför evakuering eller bistå på annat sätt.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

När man flyttar till grannlandet måste man beakta öppettiderna vid landsgränserna. Finska medborgare behöver inte visum till Eswatini eller till Sydafrika.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Sjukhus

ICOR - Insituto do Coração
Webbplats Telefon
Hospital Privado de Maputo
Webbplats E-post Telefon
Sommershield Clinic

Allmänt nödnummer

Palokunta - 198
Telefon
Poliisi - 112 tai 119
Telefon

Räddningsmyndigheter

Ambulanssi - SOS International /SEPRI
Telefon
Ambulanssi - Medi Evac
Telefon
Ambulanssi - Vida Plus
Telefon

Media

Canal de Mocambique
Jornal Savana - Fernando Gonçalves André
Televisão de Moçambique - TVM
Rádio Moçambique

Finlands beskickningar