Suomen edustusto Mosambikissa

Ajankohtaista

Evaluointiraportti: Suomen tuki Mosambikin opetussektorille vuosina 2014-2022

Ulkoministeriön teettämä evaluointi tarkastelee Suomen tukea Mosambikin opetussektorille sekä yhteistyössä saavutettuja tuloksia. Vuosina 2014-2022 Suomi tuki opetusta kahdenvälisesti erityisesti yhteisrahasto FASEn sekä Maailmanpankin ja Mosambikin opetusministeriön yhteisen opettajien täydennyskoulutuspilotin (COACH/Aprender mais) kautta. Lisäksi raportissa tarkastellaan muiden ohjelmien täydentävää vaikutusta maaohjelman kokonaistavoitteiden kannalta.

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko annettiin eduskunnalle

Valtioneuvosto on hyväksynyt esityksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi selonteoksi. Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja määritellään Suomen toiminnan tavoitteet ja painopisteet lähivuosille.