Utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.

Undersök utbetalningsstatistik och utbetalningsdata för utvecklingssamarbete(Länk till en annan webbplats.)

OpenAid.fi är utrikesministeriets databas över Finlands utvecklingssamarbete. Tjänsten visar var, hur och när Finlands utvecklingssamarbetsmedel har använts.

Misstänker du att medel för utvecklingssamarbete missbrukas?(Länk till en annan webbplats.)

Genom vår webbplats kan du anmäla om du misstänker missbruk av medel för utvecklingssamarbete, till exempel korruption, förskingring eller något annat förfarande som strider mot villkoren för understödet. 

Världen 2030(Länk till en annan webbplats.)

Världen 2030 presenterar FN:s globala mål för hållbar utveckling, Finlands utvecklingssamarbete och problem som är gemensamma för oss alla, som klimatförändringen.

Bekanta dig med tidningen Kehitys-Utveckling

Kehitys-Utveckling är specialiserad på globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete.