Valmiussuunnittelu, Mosambik, Maputon-suurlähetystö

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

Kriisien aikana rajoita liikkumista kodin ja työpaikan ulkopuolella. Koti on useimmiten turvallisin paikka ja sieltä sinut tavoitetaan parhaiten. Seuraa tiedotusvälineitä ml. paikalliset ja kansainväliset radioasemat. Noudata asemamaan viranomaisten ja/tai edustuston/kontaktitahojen antamia ohjeita.

Tarkista, että perusvalmiudet ovat kunnossa ja täydennä niitä mikäli mahdollista. Varastoi pesuvettä vedenkatkoksen varalta. Arvoesineiden ja henkilökohtaisten tavaroiden pakkaamisen osalta on muistettava, että evakuointitilanteessa voi mukaansa ottaa vain rajoitetun määrän tavaraa. Kiinteän omaisuuden vartioimisesta tai lukitsemisesta on syytä huolehtia hyvissä ajoin. Evakuointitilanteen varalta kannattaa laatia luettelo maahan jäävästä omaisuudesta ja sen arvosta.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Evakuointi tulee toteuttaa vain, jos se on teknisesti mahdollista ja liikkuminen ei olennaisesti lisää riskiä verrattuna paikalla pysymiseen. Valmiussuunnittelussa on syytä edeltäkäsin hahmotella vaihtoehtoisia toimintamalleja, kerätä yhteystietoja, suunnitella työnjakoa jne. Henkilö voidaan evakuoida tai kotiuttaa vain hänen omalla suostumuksellaan. Pohjoismaat ja EU-maat neuvottelevat pääsääntöisesti ennen evakuointipäätöksen tekoa sekä paikallis- että ministeriötasolla. Yhteistyömahdollisuudet on syytä selvittää näiden edustustojen kanssa tilannekohtaisesti. Evakuoinnista päättää ulkoministeriö ministeriön ja edustuston välisten neuvottelujen ja tilannearvioiden pohjalta. Tilanteen niin edellyttäessä (esim. turvallisuustilanteen nopea ja jyrkkä huononeminen tai viestiyhteyksien katkeaminen) edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa saattaa joutua tekemään evakuointipäätöksen itsenäisestikin. Edustuston avustamisvelvollisuus rajoittuu sen tosiasiallisiin toimintamahdollisuuksiin. Kriisitilanteissakin toimitaan yleensä toisen valtion suvereenilla alueella. Vieraan valtion alueella oleskelevat henkilöt ovat tämän valtion oikeudellisen ja hallinnollisen toimeenpanovallan alaisia ja heidän tulee noudattaa maan lakeja, määräyksiä ja viranomaisohjeita. Evakuoinnin yhteydessä edustusto voi järjestää kuljetuksia, odotustilan evakuointia varten tai avustaa muilla mahdollisilla tavoilla.

Siirtyminen turvallisemmalle alueelle maan sisällä tai naapurimaahan

Siirryttäessä naapurimaahan on huomioitava maarajojen aukiolot. Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia Eswatiniin tai Etelä-Afrikkaan.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.

Yhteystiedot kriisitilanteessa

Sairaalat

ICOR - Insituto do Coração (paras)
Verkkosivut Puhelin
Hospital Privado de Maputo
Verkkosivut Sähköpostiosoite Puhelin
Sommershield Clinic

Yleinen hätänumero

Palokunta - 198
Puhelin
Poliisi - 112 tai 119
Puhelin

Pelastusviranomaiset

Ambulanssi - SOS International AEROMED/SEPRI
Ambulanssi - Medi Evac
Puhelin
Ambulanssi - Vida Plus

Muut

Diplomaattipoliisi
Puhelin
Maputon lentokenttäviranomaiset
Puhelin

Media

Canal de Mocambique - Matias Guente Jr.
Jornal Savana - Fernando Gonçalves André
Sähköpostiosoite Puhelin
STV - Ricardo Machava
Sähköpostiosoite
TV Miramar - Angela Semedo
Sähköpostiosoite
Televisão de Moçambique (TVM) - Júnior Francisco
Sähköpostiosoite
Radio de Mocambique - Jacinta Gomes Baule
Sähköpostiosoite

Suomen edustustot