Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Pass

235 16 260 MZN

Snabbpass

255 17 640 MZN

Tillfälligt pass

270 18 680 MZN

Laissez Passer resedokument

235 16 260 MZN

Emergency Travel Document ETD

255 17 640 MZN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 16 260 MZN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 16 260 MZN

Identitetskort

60 4 150 MZN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 5 530 MZN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 4 840 MZN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 3 460 MZN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 080 MZN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Schengenvisum

80 5 530 MZN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 2 770 MZN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 2 420 MZN

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 4 840 MZN

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 8 300 MZN

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 4 150 MZN

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MZN

Omprövningsbegäran

255 17 640 MZN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 35 970 MZN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 32 510 MZN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 51 190 MZN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 33 900 MZN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 33 200 MZN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 26 290 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 33 200 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 24 210 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 47 730 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 33 900 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 33 200 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 26 290 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 51 190 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 33 900 MZN

Uppehållstillstånd för studier

450 31 130 MZN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 24 210 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 18 680 MZN

D-visum, papperansökan

120 8 300 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 16 600 MZN

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 6 570 MZN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Medborgarskapsanmälan

220 15 220 MZN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 10 380 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 6 920 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 5 530 MZN

Befrielsenansökan

690 47 730 MZN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 6 920 MZN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 3 460 MZN

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 4 150 MZN

Offentligt köpvittne

160 11 070 MZN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 2 770 MZN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 10 380 MZN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 3 110 MZN