Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningen ska göras i förväg till den diplomatiska beskickningens eller utrikesministeriets bankkonto och ett kvitto ska uppvisas vid transaktionstillfället. Vi tar inte emot kontanter. Observera att MZN-priserna uppdateras varje månad.

Referens:

Schengenvisum:       VISA 3490 + sökandens namn
Pass:                           PASS 3490 + sökandens namn
Notartjänster:           LEGA 3490 + sökandens namn

Kontouppgifter för ambassadens MZN-konto:

Bank: Millennium BIM
Kontoinnehavare: Embaixada da Finlândia

Kontonummer: 87940783

NIB: 0001 0000 0008 7940 7835 7

IBAN: MZ59 0001 0000 0008 7940 7835 7

SWIFT: BIMOMZMXXXXXX

Valuta: MZN

Kontouppgifter för ambassadens EUR-konto:

Bank: Millennium BIM
Kontoinnehavare: Embaixada da Finlândia

Kontonummer: 163694679

NIB: 0001 0000 0016 3694 6795 7

IBAN: MZ59 0001 0000 0016 3694 6795 7

SWIFT: BIMOMZMXXXXXX

Valuta: EUR

Uppgifter om utrikesministeriets eurokonto:

Bank: Danske Bank A/S
Kontoinnehavare: Utrikesministeriet

Adress: P.O. Box 480, 00023, Statsrådet

IBAN: FI5989199710000476

SWIFT: DABAFIHHH

Valuta: EUR

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Pass

235 16 220 MZN

Snabbpass

255 17 600 MZN

Tillfälligt pass

270 18 640 MZN

Laissez Passer resedokument

235 16 220 MZN

En provisorisk EU-resehandling

255 17 600 MZN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 16 220 MZN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 16 220 MZN

Identitetskort

60 4 140 MZN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 5 520 MZN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 4 830 MZN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 3 450 MZN

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 2 070 MZN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Schengenvisum

90 6 210 MZN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

45 3 110 MZN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 2 420 MZN

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 4 830 MZN

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 4 660 MZN

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MZN

Omprövningsbegäran

255 17 600 MZN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 35 900 MZN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 32 450 MZN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 51 080 MZN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 37 280 MZN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 33 140 MZN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 26 230 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 33 140 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 27 610 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 47 630 MZN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 33 830 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 33 140 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 26 230 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 51 080 MZN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 37 280 MZN

Uppehållstillstånd för studier

450 31 060 MZN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 24 160 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 18 640 MZN

D-visum, papperansökan

120 8 280 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 16 570 MZN

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 6 560 MZN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Medborgarskapsanmälan

220 15 190 MZN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 10 350 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 6 900 MZN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 5 520 MZN

Befrielsenansökan

690 47 630 MZN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 6 900 MZN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (MZN)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 4 140 MZN

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 3 450 MZN

Offentligt köpvittne

160 11 050 MZN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 2 760 MZN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 10 350 MZN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 3 110 MZN