Export och internationalisering: tjänster och sakkunniga i Sydkorea 

Vi i Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att nå framgång i Sydkorea: 

  • vi erbjuder information om den sven Sydkoreanska ska marknaden och dess möjligheter 
  • identifierar lovande affärsverksamhetsmöjligheter på marknaden 
  • letar passande kumpaner och kontakter 
  • hjälper då möjliga handelshinder uppstår 

Team Finland -kontaktpersoner i Sydkorea

Finlands ambassad, Seoul

Pekka Metso, ambassadör
Ordförande 
Tfn +82 2 3701 0301 
pekka.metso(a)gov.fi

Antti Niemelä, ställföreträdande beskickningschef
Team Finland-koordinator
Tfn +82 2 3701 0302 
antti.niemela(a)gov.fi

Business Finland, Soul

Suvi Sundquist 
Business Finland-landschef 
Puh. +82 2 725 2076 [email protected]

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Målen för nätverket Team Finland 

Sydkoreanerna har en mycket bra bild av Finland, som här representerar ren natur, hälsosamma livsstilar och nordisk design. Finland ses i landet som en tillförlitlig handelspartner, som liksom Sydkorea är ett föregångarland inom teknik (särskilt grön teknik) och innovationer och som har en lång tradition av välfärdsstat. 

Sydkorea är Finlands tredje största handelspartner i Asien efter Kina och Japan. Finlands viktigaste exportprodukter till den sydkoreanska marknaden har huvudsakligen varit maskiner och utrustning, elektronik samt trä- och pappersprodukter från skogsindustrin. Handeln med tjänster ökar kraftigt och Sydkorea är en exceptionellt bra marknad för handel med tjänster för finländska företag. I Sydkorea finns cirka 40-50 finländska företag och sammanlagt är cirka 200 företag representerade i landet. 

Det har varit svårt att komma in på den sydkoreanska marknaden internationellt sett, inte bara på grund av tullarna utan också på grund av internationellt avvikande standarder och myndigheternas olika tillämpningspraxis. Korea är dock en mycket attraktiv marknad i en starkt växande ekonomi med 50 miljoner konsumenter. Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea, som trädde i kraft 2011, har i betydande grad hjälpt EU-företagens marknadstillträde och konkurrenskraft i landet. Utöver liberaliseringen av tullarna är det särskilt viktigt för EU och Finland att ta itu med andra handelshinder och liberalisera handeln med tjänster. Sydkorea har åtagit sig att ta itu med de problem som identifierats, och man förväntar sig också förändringar i det praktiska tänkesättet och arbetssättet. 

Sydkoreas Team Finland hjälper finländska företag med marknadstillträde, kontakter och att lösa de utmaningar som uppstår i deras verksamhet i landet. Dessutom gör vi Finland och finländska företag kända via olika kanaler. Genom auktoritets- och sakkunnigtjänster stöder vi nätverk och samarbete mellan finländska och sydkoreanska aktörer. Med det resultatinriktade samarbetet kommer vi att säkerställa Finlands höga konkurrenskraft och en positiv utveckling av handeln och samarbetet mellan våra länder även i fortsättningen.