Team Finland -verkosto Etelä-Koreassa

 

Team Finland Etelä-Koreassa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

 

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 

 

Team Finland -yhteyshenkilöt Etelä-Koreassa

 

 

Pekka Metso, suurlähettiläs

Puheenjohtaja
Suomen suurlähetystö, Soul
Puh.
+82 2 3701 0301
[email protected]

 

 

Antti Niemelä, ministerineuvos

Team Finland -koordinaattori
Suomen suurlähetystö, Soul
Puh.
+82 2 3701 0302
[email protected]

 

 

Suvi Sundquist

Business Finland -maajohtaja
Business Finland, Soul
Puh. +82 2 725 2076
[email protected]

 

 

Team Finland toimijat Etelä-Koreassa:

Muita Team Finland –kumppaneita Etelä-Koreassa:

Team Finland - verkoston tavoitteet

Eteläkorealaisilla on erittäin hyvä kuva Suomesta, joka edustaa täällä korkeaa teknologiaa, puhdasta luontoa, terveellisiä elämäntapoja ja pohjoismaista designia. Suomi nähdään maassa luotettavana kauppakumppanina, joka on Etelä-Korean tavoin teknologian (erityisesti vihreän teknologian) ja innovaation edelläkävijämaa, jolla on pitkä hyvinvointivaltioperinne.

Etelä-Korea on Kiinan ja Japanin jälkeen Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa. Suomen päävientituotteita Etelä-Korean markkinoille ovat pääasiassa olleet koneet ja laitteet, elektroniikka sekä metsäteollisuuden puu- ja paperituotteet. Palveluiden kauppa on vahvasti kasvussa. Koreassa toimii noin 40-50 suomalaisyritystä ja kaikkiaan noin 200 yritystä on edustettuna maassa.

Etelä-Korean markkinoille pääseminen on ollut kansainvälisesti verrattuna haastavaa johtuen tariffien lisäksi kansainvälisesti poikkeavista standardeista ja viranomaisten toisistaan poikkeavista soveltamiskäytännöistä. Myös immateriaalioikeuksien suoja on ollut puutteellista. Korea on kuitenkin voimakkaasti kasvavana, 50 miljoonan kuluttajan taloutena erittäin houkutteleva markkina. Vuonna 2011 voimaantullut EU-Etelä-Korea -vapaakauppasopimus on auttanut merkittävästi EU-alueen yritysten markkinoillepääsyä ja kilpailukykyä maassa. Tullitariffien liberalisoinnin lisäksi erityisen tärkeää EU:n ja Suomen kannalta on muihin kaupanesteisiin pureutuminen sekä palvelukaupan vapauttaminen. Etelä-Korea on sitoutunut puuttumaan havaittuihin ongelmakohtiin, minkä lisäksi odotetaan muutoksia myös käytännön ajattelu- ja toimintatapoihin.

Etelä-Korean Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä markkinoillepääsyssä sekä maassa toimimisessa ilmenevien haasteiden ylittämisessä. Lisäksi teemme Suomea ja suomalaisia yrityksiä tunnetuksi eri kanavien kautta. Arvovalta- ja asiantuntijapalveluin tuemme suomalaisten ja eteläkorealaisten tahojen välistä verkottumista ja yhteistoimintaa. Tuloshakuisella yhteistyöllä varmistamme Suomen kilpailukyvyn korkean tason ja maidemme välisen kaupan positiivisen kehityksen myös jatkossa.

Lisätietoa