Vienti ja kansainvälistyminen: palvelut ja asiantuntijat Etelä-Koreassa

Etelä-Korean Team Finland -verkosto auttaa  yritystäsi menestymään Etelä-Koreassa: 

  • tarjoamme tietoa Etelä-Korean markkinoista ja mahdollisuuksista  
  • tunnistamme lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilla 
  • autamme löytämään sopivat kumppanit ja kontaktit 
  • autamme kohdatessasi mahdollisia kaupanesteitä. 

Team Finland -yhteyshenkilöt Etelä-Koreassa

Suomen suurlähetystö, Soul

Pekka Metso, suurlähettiläs 
Puheenjohtaja 
Puh. +82 2 3701 0301 
pekka.metso(a)gov.fi

Antti Niemelä, ministerineuvos 
Team Finland -koordinaattori 
Puh. +82 2 3701 0302 
antti.niemela(a)gov.fi

Business Finland, Soul

Suvi Sundquist 
Business Finland -maajohtaja 
Puh. +82 2 725 2076
[email protected]

Muita Team Finland -kumppaneita Etelä-Koreassa

Expert Search -palvelun(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)  avulla löydät konsultit Suomesta ja kohdemarkkinoilta.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön(Linkki toiselle web-sivustolle.) Team Finland -verkoston asiantuntijalle Suomessa.

Etelä-Korean Team Finland -verkoston tavoitteet 

Eteläkorealaisilla on erittäin hyvä kuva Suomesta, joka edustaa täällä puhdasta luontoa, terveellisiä elämäntapoja ja pohjoismaista designia. Suomi nähdään maassa luotettavana kauppakumppanina, joka on Etelä-Korean tavoin teknologian (erityisesti vihreän teknologian) ja innovaatioiden edelläkävijämaa ja jolla on pitkä hyvinvointivaltioperinne. 

Etelä-Korea on Kiinan ja Japanin jälkeen Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa. Suomen päävientituotteita Etelä-Korean markkinoille ovat pääasiassa olleet koneet ja laitteet, elektroniikka sekä metsäteollisuuden puu- ja paperituotteet. Palveluiden kauppa on vahvasti kasvussa ja Etelä-Korea onkin suomalaisille yrityksille poikkeuksellisen hyvä palvelukauppamarkkina. Koreassa toimii noin 40-50 suomalaisyritystä ja kaikkiaan maassa on edustettuna noin 200 yritystä. 

Etelä-Korean markkinoille pääseminen on ollut kansainvälisesti verrattuna haastavaa johtuen tullien lisäksi kansainvälisesti poikkeavista standardeista ja viranomaisten toisistaan poikkeavista soveltamiskäytännöistä. Korea on kuitenkin voimakkaasti kasvavana, 50 miljoonan kuluttajan taloutena erittäin houkutteleva markkina. Vuonna 2011 voimaantullut EU–Etelä-Korea-vapaakauppasopimus on auttanut merkittävästi EU-alueen yritysten markkinoillepääsyä ja kilpailukykyä maassa. Tullien liberalisoinnin lisäksi erityisen tärkeää EU:n ja Suomen kannalta on muihin kaupanesteisiin pureutuminen sekä palvelukaupan vapauttaminen. Etelä-Korea on sitoutunut puuttumaan havaittuihin ongelmakohtiin, minkä lisäksi odotetaan muutoksia myös käytännön ajattelu- ja toimintatapoihin. 

Etelä-Korean Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä markkinoillepääsyssä, kontakteissa, sekä maassa toimimisessa ilmenevien haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi teemme Suomea ja suomalaisia yrityksiä tunnetuksi eri kanavien kautta. Arvovalta- ja asiantuntijapalveluin tuemme suomalaisten ja eteläkorealaisten tahojen välistä verkottumista ja yhteistoimintaa. Tuloshakuisella yhteistyöllä varmistamme Suomen kilpailukyvyn korkean tason ja maidemme välisen kaupan ja yhteistyön positiivisen kehityksen myös jatkossa. 

Lisätietoa