Finland och Sydkorea

13.12.2018

Finland erkände Sydkoreas självständighet den 13 april 1973. Diplomatiska förbindelser knöts den 24 augusti 1973.