Sydkorea (Republiken Korea): resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland
  • Visum krävs (*)

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Nödpass (Emergency passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention) (*)
  • Travel Certificate (godkänd bara med tillstånd till återresa)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)