Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Om utlänningen inte är och inte har varit gift med sydkoreanen, finns inget ämbetsbevis att nås i Sydkorea. Skriv ut hinderbrevet (pdf).

Ämbetsbevis

I Sydkorea finns inget nationellt centralregister som motsvarar befolkningsdatasystemet i Finland. Varje stads eller regions ämbetsverk (Si (gu)/Eup/Myeon) ansvarar för folkbokföringen i sitt eget område.

En utlänning har möjlighet att få ett familjeregisterutdrag endast om han eller hon är gift eller har varit gift med en sydkoreansk och därmed anslutit sig till den sydkoreanska makens/makas familjeregister. För att ett sådant familjeregisterutdrag ska kunna fås måste man noggrant känna till var man har registrerat sig.

De stränga personskyddslagarna i Sydkorea begränsar utlämnandet av personuppgifter till utomstående.

Adressförfrågningar

Ett bosättningsbevis får också en utlänning som inte är gift med en sydkoreansk medborgare. I intyget syns personens nuvarande adress. De stränga sydkoreanska personskyddslagarna begränsar utlämnandet av personuppgifter till utomstående (möjligt endast med fullmakt).