Beredskapsplan, Sydkorea, Finlands ambassad, Seoul

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

Information om eventuella samlingsplatser kommer at ges vid behov genom systemet för reseanmälan, ambassadens webbplats, sociala medier samt genom andra befintliga kanaler.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

Ifall utrikesministeriet rekommenderar i sitt resemeddelande att avlägsna sig från krisområdet och/eller uppmanar att inte resa till detta område beslutar var och en person själv därom, och bär allt ansvar och svarar för alla kostnader. Beskickningen kommer inte att bistå med evakueringen om kommerciella förbindelser för att lämna landet eller området stårs till buds.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Lokala myndigheterna i Sydkorea har det primära ansvaret för evakuering inom landet.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Evakueringsrutten utanför Sydkorea väljs enligt situationen: reguljärflyg eller eventuella separata evakueringsflygningar eller skeppstransport.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Allmänt nödnummer

112

Räddningsmyndigheter

Räddningstänsten, ambulans

119