Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 103 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 51 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 45 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 667 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 603 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 821 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 629 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 718 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 526 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 577 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 449 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 346 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 308 000 KRW