Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 112 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 56 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 49 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

170 238 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 728 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 658 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 896 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 686 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 784 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 574 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 672 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 490 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 630 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 490 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 378 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 336 000 KRW