Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Schengenvisum

80 108 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 54 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 47 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

170 230 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 703 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 635 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 933 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 662 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 825 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 554 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 649 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 473 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare

690 933 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 662 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 825 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 554 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 933 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 662 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 608 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 473 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 365 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 324 000 KRW