27.5.2024

Sydkorea: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I allmänhet är Sydkorea ett tryggt resmål. Situationen på Koreahalvön kan emellertid förändras snabbt. Följ medierna samt webbplatsen och de sociala medierna för Finlands ambassad i Seoul.

Aktuellt

Finska medborgare ska före resan göra en K-ETA-reseanmälan på adressen https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do. Finska medborgare behöver inte göra någon K-ETA-reseanmälan under tiden 1.4.2023 -31.12.2024. Ytterligare information: Embassy of the Republic of Korea in Helsinki https://overseas.mofa.go.kr/fi-en/brd/m_9574/view.do?seq=754918&page=1(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Republiken Korea, det vill säga Sydkorea, är ett tryggt resmål bara du iakttar normal försiktighet och håller reda på dina tillhörigheter.

Sedan Koreakriget avslutades 1953 har den politiska situationen på Koreahalvön tillspetsats nu och då. Ambassaden bedömer trots det att säkerhetsläget på Koreahalvön fortfarande är relativt stabilt. Under den senaste tiden har provokationerna emellertid tilltagit och läget kan ändras plötsligt.

När du planerar en resa, följ det säkerhetspolitiska läget på Koreahalvön på massmedierna samt på webbplatsen och de sociala medierna för Finlands ambassad i Seoul.

Det ordnas mycket demonstrationer i Sydkorea. I Seoul ordnas det ofta demonstrationer på Gwanghwamun-torget, som är i närheten av USA:s och Finlands ambassader, och i Yeouido-parken i närheten av parlamentet. Undvik demonstrationer och fotografera dem inte på nära håll.

Genom att ladda ner de koreanska myndigheternas engelskspråkiga app Emergency Ready App i din mobiltelefon får du information om säkerhetsläget i landet.

Det allmänna nödnumret är 119.

Ytterligare information:

Brottsligheten

Det förekommer få brott mot turister i Sydkorea. Var allmänt försiktig och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

En utlänning ska på begäran av en myndighet kunna styrka sin identitet. Ha därför alltid med dig till exempel en kopia av ditt pass. Om du vistas längre i landet ska du bära med dig ditt uppehållstillståndskort (Residence Permit) eller en kopia av det.

Under den senaste tiden har det hänt att droger eller knock-outdroppar har blandats i drinkar. Var på din vakt i köp- och nöjescenter.
I Sydkorea förekommer smygfilmning till exempel på damtoaletter, tunnelbanor och motell.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

När du rör dig med bil och särskilt när du rör dig till fots ska du vara försiktig i trafiken, som håller högt tempo och ibland är rentav aggressiv. Var ytterst försiktig i korsningar när du rör dig till fots, eftersom bilister får svänga höger även om de har rött ljus.

Korean Traffic Information Center (på engelska): https://intl.its.go.kr/en/02_05_13(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Under sommaren och början av hösten kan översvämningar och tyfoner orsaka farliga situationer. Vid landets sydkust finns det en liten risk för jordbävningar och störtvågor till följd av dem.

Korea Meteorological Administration (på engelska): https://web.kma.go.kr/eng/index.jsp(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Om du insjuknar i covid-19 i Sydkorea, ska du enligt den officiella rekommendationen sitta i karantän i fem dygn efter ett positivt testresultat.

Den allmänna hygiennivån är god i Sydkorea.

Det förekommer en del malaria i bergstrakterna i norra delen av Sydkorea. I landets södra delar förekommer det japansk hjärnfeber.
I Sydkoreas stora städer och särskilt i Seoul är luftkvaliteten emellanåt dålig, vilket han orsaka andningssvårigheter särskilt hos känsliga personer. Problemet är vanligast på vintern och våren. På webbplatsen Korea Air Quality Forecasting System rapporterar om luftkvaliteten på hela Koreahalvön ser du luftkvaliteten i olika städer och stadsdelar. Det är möjligt att ladda ner applikationer som rapporterar om luftkvaliteten, såsom AirVisual App: https://www.iqair.com/commercial-air-quality-monitors/air-quality-app(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats).

När utlänningar blir sjuka betjänar Emergency Medical Information Center som finns i hela landet, tfn 1339. När du ringer från ett utländskt nummer: +82 2 2633 1339.

Det är viktigt att du har en heltäckande reseförsäkring, räkningen för ett sjukhusbesök kan vara överraskande hög.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I sydkoreansk lag finns inget särskilt förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

I Sydkorea finns en sträng lagstiftning om innehav, försäljning och förmedling av narkotika. Även små mängder kan leda till fängelsestraff eller böter.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].